Snelle en volledige schadebetaling MSC Zoë

De VVD vindt het belangrijk dat de kosten voor de veroorzaakte schade snel en volledig worden betaald. Op dit moment, bijna een jaar later, is een deel van alle kosten  nog niet betaald. MSC Zoe is aansprakelijk gesteld door de Nederlandse Staat voor de kosten. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft daarom een motie ingediend om, indien er in het eerste kwartaal 2020 geen zicht is op het volledig betalen van de rederij MSC van de kosten van de veroorzaakte schade, de beschikbare wettelijk en juridische mogelijkheden in te zetten.

Motie over de schadeafhandeling MSC Zoe

Lees hieronder de ingediende motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de MSC Zoë in de nacht van 1 op 2 januari 2019 342 containers verloor en dat dit dus bijna een jaar geleden is;

constaterende dat de Nederlandse Staat rederij MSC op 4 januari 2019 aansprakelijk heeft gesteld;

constaterende dat MSC tot nu toe niet alle kosten van 1,93 miljoen euro heeft betaald;

van mening dat het niet zo kan zijn dat MSC de kosten van de veroorzaakte schade niet snel en volledig betaalt,

verzoekt de regering indien er in het eerste kwartaal 2020 geen zicht is op het volledig betalen van de rederij MSC van de kosten van de veroorzaakte schade de beschikbare wettelijke en juridische mogelijkheden in te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Stieneke van der Graaf