VVD: Belastingbetaler moet niet op draaien voor falende banken

De VVD vindt dat de belastingbetaler niet hoeft op te draaien voor falende banken en vindt dat eerst de aandeelhouders en de obligatiehouders de rekening betalen. De Europese Commissie heeft recent goedkeuring gegeven aan Duitsland om de Norddeutsche Landesbank-Griozentrale te redden met 3,6 miljard euro. Er zijn Europees regels (Bank Recovery en Resolution Directive) afgesproken met betrekking tot het redden van falende banken. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vragen gesteld aan de minister van Financiën over de EU-regels op dit terrein.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht “European Taxpayers Once Again Are Bailing Out Bankers” (Bloomberg d.d. 18 december 2019).

1. Is de minister bekend artikel “European Taxpayers Once Again Are Bailing Out Bankers” van Blooming?

2. Wat vindt u van de goedkeuring van de Europese Commissie dat de Norddeutche Landesbank-Griozentrale door Duitsland wordt gered met 3,6 miljard euro? Hoe beoordeelt u deze goedkeuring in het licht van het voornemen om belastingbetaler niet langer te laten betalen voor falende banken?

3. Wat zou de normale handelwijze zijn bij Norddeutche Landesbank-Griozentrale? In hoeverre is een bail-out aan de orde? Bent u van mening dat een bail-out onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

4. Kan de minister aangeven in hoeverre de bail-in regels zijn toegepast in het kader van de in het artikel genoemde voorbeelden (Banco Populare di Bari, NordLB, Banca Carige, Veneto Banco en Banco Populare di Vicenza, Banco Monte dei Paschi di Siena, Caixa Gerai de Depositos, Cyprus Cooperatieve Bank)? Wat zijn de afwijkingen van de afgesproken regels? Wat zijn de kosten voor de belastingbetalers in deze casussen? In hoeverre is deze lijst compleet? Zo nee, welke casussen zijn er nog meer? En kan de minister een overzicht geven van de casussen die onder de nationale regels zijn afgehandeld sinds 2016 en hoe deze zijn afgehandeld?

5. Wat zijn de precieze regels betreffende het instrument bail-in? Waarom wordt er afgeweken van deze bail-in regels, zoals in de voorbeelden in het artikel zijn genoemd?

6. In hoeverre laat de Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD niet teveel ruimte om dit te beoordelen? In hoeverre bevat de BRRD teveel flexibiliteit in de beoordeling? Zo ja, welke dan?

7. Wat vindt de Minister er van dat Europese belastingbetaler toch vaak de rekening betalen voor falende banken? Wat zegt dit over de regels in het kader van de BRRD (Bank Recovery en Resolution Directive)?

8. Bent u het met de VVD eens dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat de belastingbetaler niet meer hoeft op te draaien voor falende banken, zoals in het verleden?

Klik hier voor de antwoorden.