VVD: snel invullen Benelux-kandidaat EIB belangrijk

De Europese Investeringsbank (EIB) moet het al ruim twee jaar stellen zonder een vicepresident uit de Benelux. Nederland, België en Luxemburg delen een zetel in de top van de EU-bank, namelijk die van vicepresidentschap. Deze is al sinds januari 2018 niet ingevuld. Het is onwenselijk dat een EU-toppositie zo lang onbezet blijft. Het is belangrijk dat er aandacht is voor nieuwe projecten in Nederland en België en een afgevaardigde uit de Benelux heeft daarbij een belangrijk rol. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries hierover schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën.

Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht ‘Nederland dankzij Belgen al twee jaar niet vertegenwoordig in EIB-top’

  1. Is de minister bekend met artikel: ‘Nederland dankzij Belgen al twee jaar niet vertegenwoordigd in EIB-top’?
  2. Kan de minister een appreciatie geven van het feit dat de Europese Investeringsbank het al twee jaar zonder een vicepresident uit de Benelux moet stellen? Wat zijn de consequenties hiervan? Vindt de Minister dit ook schadelijk voor Nederland?
  3. Komen er nieuwe projecten in het geding doordat besluitvorming over de financiering langer duurt dan normaal?
  4. Heeft de minister contact gehad met Charles Michel of zijn opvolger over het vicepresidentschap? Wat is er tijdens deze gesprekken besproken?
  5. Welke mogelijkheid ziet de minister om de invulling van het  vicepresidentschap door een Benelux-kandidaat in te vullen, dan wel te versnellen? Onderschrijft de minister het belang hiervan ook?
  6. Is de minister voornemens in gesprek te gaan met de EIB-top om invulling van het vicepresidentschap te versnellen?Is de minister het met de VVD eens dat het onwenselijk is dat een EU-toppositie zo lang onbezet blijft en dat continuïteit belangrijk is voor de Europese Investeringsbank dan wel Europa?
  7. Is de minister het met de VVD eens dat het belangrijk is dat er aandacht is voor financiering van nieuwe projecten in Nederland en België? En dat een afgevaardigde uit de Benelux als vicepresident daarbij een belangrijke rol heeft?
  8. Kan de minister aangeven welke stappen hij de komende tijd gaat zetten om een afgevaardigde van de Benelux de positie van vicepresident te laten invullen?