Coronacrisis: Doen wat nodig is

Het regelmatig terugkerende Algemeen Overleg met de minister van Financiën ter voorbereiding op de Eurogroep en Ecofinraad stond natuurlijk in het teken van het Coronavirus. VVD Tweede Kamerlid: “We zijn allemaal aan dezelfde kant van het touw aan het trekken. We willen het coronaprobleem oplossen, voor de gezondheid, aar ook om de economische gevolgen daarvan tot  een minimum te beperken. De VVD vindt dat we moeten doen wat nodig is, op het juiste moment, niet te laat, maar ook niet te vroeg.” De VVD vraagt het Kabinet alert te blijven en voorbereid als het gaat om de financieel-economische gevolgen ook in relatie tot de eurozone.

Bekijk hier het volledige debat.

Bijdrage Aukje de Vries bij AO Ecofinraad/Eurogroep op 12 maart 2020:

Dank u wel, voorzitter. Er staan natuurlijk meer onderwerpen op de agenda dan alleen de coronacrisis. Ik hoop in elk geval dat we de brief over de Europese veilige activa nog een keer kunnen agenderen, want daar heb ik best nog wel een aantal opmerkingen over. Ik heb sowieso één vraag: wat gaat er nog meer aan de orde komen? Ik vind het toch wel belangrijk dat we ook de andere dossiers goed in de gaten houden, zodat er niet allerlei dingen doorheen gaan glippen.

Ik ben benieuwd naar het mandaat dat ook met instemming van het kabinet aan de G20 wordt afgegeven. Gaat dat ook over de OESO-voorstellen? Waar gaat dat precies over? Ik denk dat dat ook nog wel een belangrijk punt is.

Dan inderdaad corona. Ik denk dat buitenstaanders die naar dit debat kijken misschien wel denken "wat zijn die mensen het allemaal met elkaar oneens", maar ik denk dat we eigenlijk allemaal aan dezelfde kant van het touw trekken. Ik denk dat we het coronaprobleem op willen lossen, voor de gezondheid, maar ook om de economische gevolgen daarvan tot een minimum te beperken. Ik denk dan ook dat we moeten doen wat nodig is. Dat geeft het kabinet ook aan. We moeten de dingen ook wel op het juiste moment doen, niet te laat, maar ook niet te vroeg. In de brief van het kabinet over de economische gevolgen lees ik een, naar onze mening, eerste stapje om die economische gevolgen te beperken, maar ook dat men wel alert blijft en voorbereid. Ik lees uit de brief dat het kabinet op die lijn zit, maar ik zou daarvan wel nog graag een bevestiging van het kabinet willen hebben.

We hebben het hier natuurlijk over de Ecofin. Er is al een telefonisch overleg geweest. Uit de terugkoppeling was mij niet helemaal duidelijk wat daar nu precies is afgesproken en wat daarvan de consequenties zijn. Misschien kan de minister daar nog op ingaan. Wat wordt nu precies besproken in de komende bijeenkomst van de eurogroep en Ecofin op 16 en 17 maart? Dat is mij niet helder. Misschien kan de minister in ieder geval daarover meer duidelijkheid geven.

De planning is volgens mij dat de Europese Commissie een pakket met maatregelen gaat presenteren. Kan de minister daar al iets van zeggen? Hoe gaat dat eruitzien? Welke aspecten komen daarin aan de orde? Er wordt natuurlijk heel snel gekeken naar het Stabiliteits- en Groeipact. Ik denk dat een crisis zoals die zich nu in Italië voordoet, juist een van de echte uitzonderingen op de regels zou kunnen zijn van het Stabiliteits- en Groeipact. Ik ben in het verleden juist heel kritisch geweest, omdat ik weleens vond dat die te pas en te onpas werden gebruikt, maar ik ben ook benieuwd hoe de minister daar op dit moment naar kijkt. Ik vind het wel belangrijk dat we echt goed gaan afbakenen wat wel en niet mogelijk is, zodat daarvan niet op allerlei manieren misbruik kan worden gemaakt en er niet van alles en nog wat wordt ondergeschoven. Ik ben benieuwd of dat de vorige keer aan de orde is geweest of in de toekomstige bijeenkomst van de eurogroep en Ecofin-Raad aan de orde zal komen.

Ik heb het zelf nog niet goed kunnen bestuderen, maar de ECB is net met een pakket gekomen. Ik heb het nog niet kunnen lezen. Ik ben wel benieuwd naar de appreciatie van de minister op dat punt. Dat hoeft wat mij betreft niet nu direct, want ik begrijp dat hij dat ook niet heeft kunnen doen. Maar misschien kan hij die na deze vergadering in een brief opnemen. Ik ga ervan uit dat het kabinet bij alle sectoren goed de vinger aan de pols houdt, kijkt wat er nodig is en daarop de nodige actie onderneemt.

Dank u wel, voorzitter.