Vragen over versterking huizen Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen(NCG) heeft gemeld dat van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020 elf versterkte huizen zijn opgeleverd. Dat is veel en veel te weinig, de VVD vindt het tempo te langzaam. Het is belangrijk dat de versterking van de huizen in Groningen wordt versneld. De maatregelen rondom het Coronavirus kunnen natuurlijk ook invloed hebben. De VVD wil weten hoe binnen de RIVM richtlijnen de versterking tot verder kan en ook kan worden versneld. Dat heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries onder andere gevraagd aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken over het bericht NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op.

1. Bent u bekend met het bericht: ‘NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op” (RTV Noord d.d. 17 april 2020)?

2. Klopt het dat de NCG in de eerste drie maanden van dit jaar elf huizen heeft versterkt?

3. Wat was de planning als het gaat om het versterken van huizen in de eerste drie maanden?

4. Wat vindt u van het feit dat in drie maanden tijd maar elf huizen zijn versterkt? Bent u het met de VVD eens dat dit veel en veel te langzaam gaat en veel te weinig is?

5. Wat zijn de voornaamste oorzaken van het feit dat er maar elf huizen zijn versterkt in de afgelopen drie maanden? Wat kan er worden gedaan om deze oorzaken weg te nemen?

6. Hoe heeft het Coronavirus invloed op het versterken van huizen, naast het feit dat het aantal inspecties achterloopt als gevolg van de maatregelen die zijn genomen rondom het Coronavirus?

7. Welke maatregelen kunnen er op korte termijn worden genomen om de versterking van huizen in Groningen te versnellen, vanzelfsprekend binnen de richtlijnen en adviezen van het RIVM?

8. Is de minister bereid alle maatregelen te nemen die binnen de richtlijnen en adviezen van het RIVM mogelijk zijn om de versterking van huizen in Groningen te versnellen? Zo ja, welke?

9. Op welke termijn verwacht de minister dat de wijzigingen die binnen de NCG zijn doorgevoerd om de versterking te versnellen zijn vruchten zullen afwerpen? Kunt hierbij concreet aangeven wat wordt bedoeld met in de loop van 2020?

10. Kan de minister een planning geven van de hoeveelheden te versterken huizen in 2020 en daarna?