Groningers moet snel duidelijkheid hebben

Uit de laatst gepubliceerde cijfers voor de versterking Groningen blijkt dat dit langzaam gaat. In de eerste 4 maanden van 2020 zijn slechts 11 versterkte huizen. In totaal is de werkvoorraad 26.272. Er zijn 2.589 projecten vastgesteld, waarvan voor 1.034 de uitvoering gereed is.De getroffen bewoners willen weten waar ze aan toe zijn en wanneer en hoe hun huis versterkt wordt. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries gevraagd aan de minister van Binnenlandse Zaken hoe de planning van versterking gaat lopen en hoe deze versneld kan worden. Ook zijn er vragen gesteld over het rapport van de Nationale Ombudsman, het afbouwen van de gaswinning, de immateriële schade en waardedaling en MKB’ers.

Inbreng Algemeen Overleg Mijnbouw/Groningen d.d. 27 mei 2020:

Voorzitter, het is goed dat we nu weer een debat over Groningen hebben. Wat je nog steeds van de bewoners terug hoort zijn, naast natuurlijk de zorgen over de veiligheid, de vragen over duidelijkheid en zekerheid. Ze willen zelf weer regie over hun eigen leven, zelf keuzes kunnen maken. 

NATIONALE OMBUDSMAN

De kritiek van de Nationale Ombudsman ten aanzien van Groningen is nog steeds niet mals. En hij is terecht. De VVD wil daarom een reactie op de punten die de Ombudsman benoemt, dat wil zeggen ten aanzien van de erkenning, schadeherstel, versterking en herstel van vertrouwen. De schade-en versterkingsoperatie is nog te vaak een stroperige bureaucratische rompslomp. Hoe kunnen we ook snijden in bureaucratische lagen en stappen in het proces? We horen nog steeds verhalen dat de kosten van alle adviseurs en experts meer zijn dan de kosten van de schade. En hoe kan de klachtafhandeling door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voortvarender worden en waar mogelijk met een persoonlijke en maatwerkaanpak?

VERSTERKING

Voorzitter, het Rijk en de regio hebben op 5 juni 2019 afgesproken dat de versterking voor het aardbevingsgebied in Groningen sneller moet en dat de bewoners deze versnelling merkbaar moeten terugzien. De cijfers geven spijtig genoeg nog steeds iets anders aan, het gaat langzaam. In de eerste 4 maanden van 2020 zijn slechts 11 versterkte huizen. De ambitie is om in 2020 4.000 opnames uit te voeren en 4.000 beoordelingen uit te voeren. Gaat dit nog gehaald worden? In totaal is de werkvoorraad 26.272. Er zijn 2.589 projecten vastgesteld, waarvan voor 1.034 de uitvoering gereed is.  Getroffen Groningers willen weten waar ze aan toe zijn en wanneer en hoe hun huis versterkt wordt.

Daarom wil de VVD wil van de minister weten hoe de versterking qua planning gaat verlopen en versneld kan worden. Hoe kan, met het in januari 2020 aangekondigde versnellingspakket, de versnelling daadwerkelijk gerealiseerd worden? Hoe kan dit ook door vertaald worden naar meer woningen, want het is allereerst gericht op 1.000 woningen, terwijl de werkvoorraad 26.000 is? Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis voor de voortgang van de versterkingsoperatie en hoe gaat de minister de mogelijk negatieve gevolgen daarvan tegen? Wanneer komt de wet- en regelgeving versterking Groningen naar de Tweede Kamer?

We horen denk ik allemaal geluiden van onzekerheid en ongerustheid bij de Groningers over de versterking. Wat betekent het allemaal voor mij? Waarom wordt mijn buurman wel versterkt en ik straks misschien niet? Er zijn in een aantal gevallen ook al verwachtingen gewekt voor de versterking. We kennen bijvoorbeeld allemaal de situatie van Opwierde (Appingedam). Kan de minister reageren hoe ze dit gevoel bij mensen weg gaat nemen en duidelijkheid kan bieden? Hoe gaan de NCG en TCMG invulling geven aan de aanbevelingen van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)? En hoe wordt voorkomen dat het opvolgen van de adviezen leidt tot vertraging?

AFBOUWEN GASWINNING

Voorzitter, de planning is dat de gaswinning in het gasjaar 2022/2023 naar nul kan in een gemiddeld jaar. Daarvoor moeten we alles op alles zetten. Maar het lijkt erop dat de Coronacrisis tot vertraging kan gaan leiden, bijvoorbeeld bij de ombouwactiviteiten in Duitsland, België en Frankrijk, maar ook bij de ombouw van de negen grootste afnemers in Nederland. Dat laatste ook als gevolg van de stikstofcrisis. Wat gaat de minister doen om dat te voorkomen? En als er vertraging ontstaat dit weer in te halen?

WAARDEDALING EN IMMATERIELE SCHADE

Weten waar je aan toe bent is belangrijk voor Groningers. Geen onrealistische planningen. Maar duidelijkheid over wat je wanneer kunt verwachten. Gister kwamen er brieven over de waardedaling en immateriële schade. De VVD wil weten wanneer de IMG de definitieve regeling voor immateriële schade kan presenteren. Waarom kunnen de eerste aanvragen voor immateriële schade pas vanaf 1 september worden aangevraagd? En hoe zorgt de minister ervoor dat dit voldoende persoonsgericht? En wanneer kunnen de trajecten voor waardedaling en immateriële schade in totaliteit dan afgerond zijn? En kunnen partijen als ze het er niet mee eens zijn, alsnog naar de rechter?

TOT SLOT

De Groninger Bodem Beweging heeft daarnaast nog expliciet aandacht gevraagd voor het MKB in het gebied. Kan de minister aangeven welk overleg daar mee plaats vindt? We horen natuurlijk regelmatig over de boeren, en dat loopt vaak moeizaam, maar hoe zit het met andere MKB’ers? Voorzitter, dan nog een heel andere regio, Limburg. Op 15 april 2020 heeft de Raad van State geoordeeld dat mijnbouwschade niet verjaard. De minister zou de Tweede Kamer daarover voor het zomerreces nader informeren. Is al bekend wanneer dat gaat gebeuren?