Schriftelijk overleg over beheerder Gemeenschappelijk voorzieningsfonds

De Europese Commissie heeft ervoor gekozen om zelf het beheer van het Gemeenschappelijk voorzieningsfonds (GVF) uit te voeren. Wat zijn hier de voor- en nadelen van? Waarom is er niet gekozen voor gedeeld beheer met de Europese Investeringsbank (EIB)? Deze vragen heeft VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries onder andere gesteld aan de minister van Financiën. De VVD vindt namelijk, net als het Kabinet, dat het besluit dat de Europese Commissie zelf het beheer van het GVF uitvoert voorgelegd had moeten worden aan de begrotingsautoriteit. Nu lijkt het een voorstel in de categorie ‘’wij van WC-eend adviseren…’’. De VVD vindt het dan ook goed dat Nederland zich aansluit bij een groep lidstaten de kritisch is.

Klik hier voor de beantwoording van het schriftelijk overleg.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van de mededeling identiteit beheerder Gemeenschappelijk voorzieningsfonds:

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de mededeling identiteit beheerder Gemeenschappelijk voorzieningsfonds (GVF). De leden van de VVD-fractie hebben daarover nog wel enkele vragen en/of opmerkingen.

De leden van de VVD-fractie lezen dat de Europese Commissie heeft voorgesteld om in het volgende MFK (Meerjarig Financieel Kader) meer gebruik te maken van garanties. En dat het GVF dient als “liquiditeitsbuffer” die de rest van de EU-begroting beschermt tegen mogelijke verliezen die door begrotingsgaranties zijn gedekt? Waarom wordt met deze mededeling vooruitgelopen op het eerstvolgende MFK? Wat zijn de voor- en nadelen van garanties? En wat zijn de voor- en nadelen dat de EC zelf het GVF beheert in plaats van het delegeren aan de Europese Investeringsbank (EIB)? En wat zijn daarvan de gevolgen? Ook voor (de rol van) de lidstaten? Waarom is er niet gekozen voor gedeeld beheer (EIB en EC)? Want het lijkt nu wel een voorstel in de categorie “wij van WC-eend adviseren …”.

Wat voor soort garanties worden er hier bedoeld? De leden van de VVD-fractie zijn er namelijk geen voorstander van om meer in te zetten op het aantrekken van geld op de kapitaalmarkt met garanties van de lidstaten.

De leden van de VVD-fractie lezen dat het Kabinet de bevindingen uit de evaluatie naar de geschiktheid van de Commissie en de EIB voor het beheer van het GVF steunen. Wat is het verschil in resultaat concreet geweest tussen de EC en de EIB? En in hoeverre zijn de resultaten vergelijkbaar?

De leden van de VVD-fractie zijn het eens met het Kabinet dat het besluit om zelf het beheer van het GVF uit te voeren voorgelegd had moeten worden aan de begrotingsautoriteit. Het is daarom goed dat Nederland zich aansluit bij een groep lidstaten die een kritische houding. Maar wat is er nog aan te doen aan de procedure?