VVD: bootcapaciteit Waddenveren moet omhoog

De ondernemers op de Waddeneilanden luiden de noodklok. De capaciteit van de waddenveren is beperkt door de Coronamaatregelen. In de praktijk blijkt dat mensen hun reservering voor de accommodaties op de eilanden afzeggen, omdat ze niet met de boot mee kunnen. Het is een echte bottleneck. De Waddeneilanden hebben een specifiek probleem qua bereikbaarheid, want er is niet een alternatief zoals in de rest van openbaar vervoer wel het geval is met de auto en de fiets. VVD Tweede Kamerleden Erik Ziengs en Aukje de Vries vinden dat de capaciteit naar de Waddeneilanden een belangrijke prioriteit is en hebben daarom aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijke vragen gesteld.

Omrop Fryslân >>

Vragen van de leden Ziengs en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Winkels van Waddeneilanden willen dat de bootcapaciteit stijgt naar 60 procent:‘Dit is een noodkreet’’

1. Bent u bekend met het bericht ‘Winkels van Waddeneilanden willen dat de bootcapaciteit stijgt naar 60 procent: ‘Dit is een noodkreet’’? 1)

2. Bent u op de hoogte van het feit dat bedrijven op de Waddeneilanden met enorme omzetdalingen zitten, die wordt veroorzaakt doordat er minder ruimte is voor dagjesmensen op de veerdiensten naar de Waddeneilanden, maar ook doordat er afzeggingen zijn van toeristen voor accommodaties omdat er geen plek op de veerdiensten is? Wat vindt u hiervan?

3. In hoeverre is een bootcapaciteit van 60% voldoende om de veerdiensten niet de beperkende factor te laten zijn voor economie van de Waddeneilanden?

4. Wat doet u op dit moment specifiek in overleg met de bestuurders, ondernemers en rederijen van de Waddeneilanden om de capaciteit van de veerdiensten te vergroten en de economische effecten van de beperkte capaciteit te beperken?

5. In hoeverre wordt er op dit moment gekeken naar het vergroten van de capaciteit van het openbaar vervoer in het algemeen en van de Waddenveren in het bijzonder? In hoeverre heeft het Outbreak Management Team (OMT) specifiek naar de Waddenveren gekeken?

6. Bent u bereid om te kijken naar het verantwoord meer ruimte en capaciteit bieden aan de veerdiensten naar de Waddeneilanden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt u de mening dat er voor de Waddeneilanden een specifiek probleem qua bereikbaarheid is, omdat er buiten de veerdiensten geen alternatief in de vorm van de auto of fiets is, zoals elders wel vaak het geval is? Zo ja, wat bent u bereid te doen om het capaciteitsprobleem op te lossen?

8. Deelt u de mening dat het vergroten van de capaciteit naar de Waddeneilanden in het kader van het openbaar vervoer een belangrijke prioriteit zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

9. Hoe wilt u er vanuit uw openbaar vervoersportefeuille voor zorgen dat alles in het werk gesteld wordt om, na het verloren voorseizoen, het hoogseizoen voor de Waddeneilanden positiever te doen zijn en de capaciteit op de veerdiensten niet de beperkende factor te laten zijn?

1) Leeuwarder Courant, 14 juni 2020 (https://www.lc.nl/friesland/terschelling/Winkels-van-Waddeneilanden-willen-dat-de-bootcapaciteit-stijgt-naar-60-procent-Dit-is-een-noodkreet-25751994.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F)

Klik hier voor het antwoord op de schriftelijke vragen.