VVD vraagt oplossing voor fiscale gevolgen van regelingen Groningen

Het allerbelangrijkste dat mensen in een veilig huis wonen. De versterking van woningen in Groningen is daarvoor cruciaal. Het moet sneller. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd hoe er meer tempo gemaakt gaat worden gemaakt.  In de tweede helft van dit jaar gaat ook  de regeling voor immateriële schade en waardedaling van start. Dat is goed nieuws. Maar het geld dat wordt overgemaakt naar de Groningers kan fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de vermogensrendementsheffing (box 3) en het recht op toeslagen.  De VVD vindt dit onwenselijk en niet uitlegbaar. Daarom heeft de VVD gevraagd om een oplossing voor dit probleem.

Medeondertekende en aangenomen moties debat:

Motie 1, over een structurele oplossing voor de vergeten huizen in Opwierde

Motie 2, over logische clustering en maatwerk in dorpen, wijken en straten waar onuitlegbare scheidslijnen zijn ontstaan

Motie 3, over ruimte bieden aan initiateven waarbij inwoners zelf regie kunnen nemen.

Motie 4,  over in gesprek gaan met de deelnemers over initiatieven voor eigen regie over woningversterking.

 Klik hier om het debat Mijnbouw/Groningen d.d.24 juni 2020 terug te kijken.

Klik hier om het VAO Mijnbouw/Groningen d.d. 2 juli 2020 terug te kijken.

Inbreng VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries debat Mijnbouw/Groningen 24 juni 2020:

Voorzitter, ik wil beginnen met de versterking. Ik begrijp iedereen die ontzettend baalt dat de wet op de versterking niet voor de zomer behandeld kan worden. Persoonlijk baal ik daar ook als een stekker van. Ik ben wel benieuwd of de minister iets meer een tipje van de sluier kan oplichten wat dan die kritiek van de Raad van State is waar nu het gesprek met de regio over moet plaatsvinden.

Al heb ik deze portefeuille nog niet zo heel lang, ik begrijp ook iedereen die hier zit die toch wel een beetje een machteloos gevoel heeft als het over het tempo van de versterking gaat. Het belangrijkste is natuurlijk dat mensen in een veilig huis wonen. Daarvoor is die versterking cruciaal. Ik ben dus ook wel benieuwd waar de minister nu zelf nog mogelijkheden ziet om echt meer tempo te gaan maken.

Dan kom ik bij de bouwimpuls. Er wordt aangegeven dat dat heel erg wordt gewaardeerd door de Groningers. Ik denk dat dat ook een hele goede ontwikkeling is. Maar ik vind het persoonlijk toch niet heel snel gaan wat daar gebeurt. Misschien kan de minister aangeven hoe dat nog meer een rol kan krijgen.

Voorzitter, opvallend is dat de opname en de beoordeling in de gemeente Oldambt verder achterblijven. Ik zou wel willen weten wat daar de reden van is en ook hoe we dat kunnen versnellen.

Dan de immateriële schade en waardedaling. Er zal geld overgemaakt worden naar de Groningers en dat kan fiscale gevolgen hebben. Wij zijn benieuwd wat die fiscale gevolgen kunnen zijn en hoe dit opgelost is of wordt. Volgens mij is daar destijds bij het schadeprotocol — ik heb me daarover laten bijpraten — een oplossing voor gekomen. Ook bij de kinderopvangtoeslagenaffaire hebben we daar een oplossing voor gezien. Mensen kunnen gewoon toeslagen verliezen als ze op enig moment een redelijke som geld op hun rekening krijgen en het kan natuurlijk ook gevolgen hebben voor box 3. Daar willen wij dus graag meer duidelijkheid over van de minister.

Dan het afbouwen van de gaswinning. Mooi dat er een inhaalslag is geweest en dat het in tempo loopt. Ik neem aan dat de minister ons regelmatig blijft informeren over de voortgang van de verschillende grote trajecten, want we hebben door corona natuurlijk vertraging gezien. Hopelijk kan die worden ingelopen. Maar wij vinden het belangrijk om dat traject goed te blijven monitoren.

Tot slot de landbouw. Ik ben er blij mee dat de minister naar aanleiding van het vorige debat heeft aangegeven, ook bij het IMG, dat het mkb en de landbouw ook belangrijke punten zijn. Wij zijn nog wel benieuwd naar de stand van zaken van de uitvoering van het akkoord op hoofdlijnen van 18 maart 2020 van de agrarische tafel. Welke ministeries zijn daarbij betrokken en welk ministerie is daarvan de trekker? Wij zijn benieuwd hoe dit akkoord wordt omgezet in een effectief programma voor deze sector.

Inbreng VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries VAO Mijnbouw/Groningen 2 juli 2020:

Dank voorzitter. Van mijn kant twee punten die een vervolg zijn op het algemeen overleg dat wij gehad hebben. Allereerst de vergoeding van de immateriële schade en de waardedaling. Het is mooi dat dit nu van start kan gaan, maar er is nog wel een open eindje. Dat zijn de fiscale gevolgen daarvan, want dit kan wel degelijk gevolgen hebben voor box 3 en voor de toeslagen van mensen. Volgens ons is dat niet de bedoeling en ook onwenselijk.

Het is goed dat de minister heeft aangegeven dat hij gaat kijken naar een regeling. Wij vragen de betrokken ministers dan ook om zich in te zetten voor een goede oplossing en gaan ervan uit dat dat gaat lukken. We begrepen dat daar voor 1 september duidelijkheid over moet zijn. Wij wachten dat af.

Zonet heeft mevrouw Beckerman al iets aangegeven over het heft in eigen hand nemen en eigen initiatief. Er zijn enkele signalen van bewoners die zich inderdaad ongerust maken en onzeker zijn. Wij denken dat dat niet de bedoeling kan zijn. Zij maken zich druk over de vraag of het toch niet vertraging kan opleveren. Wij zouden het inderdaad goed vinden als de minister daar het gesprek over aangaat en als hij die duidelijkheid wel kan geven aan de bewoners. Wij hopen dat dit voor eind september aan de Kamer teruggekoppeld kan worden.