VVD wil veto over belastingen behouden

De Europese Commissie stelt voor om het veto over belastingen weg te nemen. Dat doen ze door middel van een dubieuze procedure, namelijk artikel 116 vweu. Daarmee gaat Nederland zelf niet meer over de belastingen. De VVD vindt dat niet kunnen. Samen met de SP heeft de VVD dat eerder in een motie ook al uitgesproken. Een meerderheid van de Kamer is het hier mee eens. De VVD zal blijven strijden voor zo laag mogelijke en eerlijke belastingen. Dat doet de VVD door middel van samenwerking en niet door soevereiniteit in te leveren. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders schriftelijke vragen gesteld.

Vragen van de leden Lodders en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de staatssecretaris en de minister van Financiën over het bericht Brussels plans attack on low tax member states

1. Bent u bekend met het artikel Brussels plans attack on low tax member states?

2. Kunt u meer informatie geven over dit precieze voorstel? Wat houdt artikel 116 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) precies in? Wanneer is, conform de verdragsgeschiedenis, een gebruik van dit artikel wenselijk? Hoe verhoudt dit artikel zich tot eerdere voorstellen, zoals het inzetten van de paralelle bepaling?

3. Bent u bekend met dit voorstel? Op welke momenten is dit besproken met de Nederlandse regering of vertegenwoordigers van Nederland? Wat is de inbreng geweest van Nederland?

4. Wat vindt u van dit voorstel? Deelt u de mening dat belastingen een nationale bevoegdheid zijn en moeten blijven, welke is neergelegd in de aangenomen motie Lodders/Leijten?

5. Wat vindt u van de suggestie die onder dit voorstel ligt dat de Nederlandse regering niks zou doen en niks gedaan zou hebben aan belastingontwijking en -ontduiking? Kunt u nogmaals aangeven welke stappen de afgelopen tien jaar gezet zijn tegen belastingontwijking en -ontduiking? Kunt u dit afzetten tegenover de acties van andere lidstaten, bijvoorbeeld Italië?

6. Valt het u ook op dat de Europese Unie vooral inbreuken op de interne markt ziet wanneer het gaat om kleine lidstaten, en dat grote lidstaten minder aangepakt worden, conform het credo Frankrijk is nu eenmaal Frankrijk? Wat vindt u hiervan?

7. Deelt u de mening dat er ook andere prangende inbreuken in de interne markt zijn, zoals de beschermde beroepen in landen als Frankrijk en Italië, het bijna decennialang negeren van begrotingsregels door grote landen zoals Frankrijk en Italië, en het beschermen van de eigen bedrijven tegen concurrentie?

8. Hoe verklaart u dit voorstel van de Commissie, terwijl de Commissie eerder zelf aangaf dat Article 116 TFEU is not a possible legal basis for proposals on tax harmonisation. [...] Articles 113 and 115 TFEU are the only legal bases allowing the Council to adopt measures of approximation of Member States laws, regulatory or administrative provisions concerning taxation ?

9. Kunt u de Kamer op de hoogte houden van de voortgang van dit voorstel?

 Klik hier voor de antwoorden op bovenstaande vragen.