Schriftelijke vragen over oorzaken en gevolgen storingen veerdienst

 

De laatste tijd vallen nogal wat veerdiensten uit door technische storingen. Mensen worden daarom omgeboekt. Dat zorgt voor overlast en ergernis en er zijn vragen. De veerboot is praktisch gezien de enige verbinding met de vaste wal, en er is dus een grote afhankelijkheid, zowel voor de bewoners als de economie. De VVD vindt daarom de continuïteit en betrouwbaarheid van de dienstregeling en goede communicatie en overleg met betrokkenen van cruciaal belang. Daarom stellen de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Erik Ziengs schriftelijke vragen aan  de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, die concessieverlener is. De Kamerleden vragen naar de oorzaken, gevolgen en communicatie voorde  eilanders en toeristen.  

 

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Ziengs (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van het bericht "De Koegelwieck fan Doeksen alwer oan de kantfanwegen technyske problemen" (Omrop Fryslân d.d. 27 augustus 2020)  

 1. Bent u bekend met het bericht “De Koegelwieck fan Doeksen alwer oan de kant fanwegen technyske problemen”?

   

 2. Kunt u een overzicht geven van alle (technische) storingen en de daaraan ten grondslag liggende oorzaken, die ervoor hebben gezorgd dat er overtochten zijn komen te vervallen op de trajecten Harlingen – Vlieland en Harlingen – Terschelling (dus niet die het gevolg zijn van slechte weersomstandigheden)?  Hoe kon het dat de sneldienst bij herhaling is uitgevallen?

   

 3. Wat zijn de gevolgen daarvan geweest voor de eilanders en toeristen? Is dit ook te kwantificeren?

   

 4. In hoeverre bent u bekend met de klachten? Zoals de schoolgaande jeugd die op zodanige rare tijden moet reizen om überhaupt nog een dag bij hun ouders te kunnen zijn? Zoals toeristen die zonder enig overleg omgeboekt worden naar andere tijdstippen, zodat hun lange weekend praktisch wordt gehalveerd?

   

 5. Natuurlijk kunnen technische problemen niet altijd worden voorkomen, maar het gaat er dan wel om hoe daarmee wordt omgegaan, hoe die worden opgelost en hoe daarover wordt gecommuniceerd met betrokkenen, welke afspraken liggen daarover in de concessie vast voor dit soort situaties? Welke regelingen hebben de vervoerders voor dit soort situaties, waarbij reizigers overlast en ongemak ondervinden? Welke regelingen voor reizigers zijn er bij andere OV-aanbieders, zoals de NS, als het gaat om dit soort situaties? 

 6. De veerboot is praktisch gezien de enige verbinding met de vaste wal, en er is dus een grote afhankelijkheid, zowel voor de bewoners als de economie, bent u het met de VVD eens dat continuïteit en betrouwbaarheid van de dienstregeling en goede communicatie en overleg met betrokkenen van cruciaal belang is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke rol ziet u voor de concessieverlener op dit punt?

   

 7. Kunt u aangeven welk overleg er heeft plaats gevonden tussen de rederij en de gemeente? En tussen de rederij en de raad van advies,  die is ingesteld om inspraak van eilanders op veerdienstgerelateerde zaken te versterken en te borgen? En wat daar is besproken c.q. afgesproken?

   

 8. Bent u bereid om als concessieverlener hierover in overleg te gaan met de rederij, de gemeente , de bewoners en de ondernemers, en de Tweede Kamer hierover zo snel mogelijk na het overleg een terugkoppeling te geven? Zo nee, waarom niet?

 

 Klik hier voor de antwoorden.