Algemeen overleg over euro en eurozone

Voorafgaand aan elke eurogroep/ecofinraad debatteert de Tweede Kamer met de minister van Financiën Hoekstra en de staatssecretaris van Financiën Vijlbrief. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries gaf aan dat begrotingstoezicht binnenkort weer bikkelhard nodig is in de eurozone. De VVD wil voordat er verdere stappen gezet worden in de bankenunie dat Italië de eerder gemaakte afspraken gewoon moet nakomen. Dit naast de algemene lijn dat er eerst nog meer risicoreductie moet plaats vinden. Verder wil de VVD dat de crisismaatregel SURE eenmalig is. De bilaterale garantie-overeenkomst was daarvoor het slot op de deur. De VVD wil van Minister Hoekstra weten of dit nog steeds het geval is.

 

Zie hierbij de link naar de volledige inbreng van Aukje de Vries aan het debat in beeldmateriaal en hieronder in tekst.

Inbreng van VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries tijdens het Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 9 september 2020: 

Voorzitter,

Allereerst wat mij betreft het Stabiliteits- en Groeipact. Dat is in 2020 met instemming van Nederland buiten werking gesteld en dat is ook wel begrijpelijk. Nederland haalt het ook niet. Maar hoe gaat het in 2021 en wanneer zou het wel weer in werking kunnen treden? Wat is de inzet van het kabinet? Voor veel landen zal dit een aantrekkelijk moment zijn om definitief afscheid te nemen van het begrotingstoezicht. Daarvan kan wat ons betreft geen sprake zijn, maar wat gaat het kabinet doen? Wij denken dat dat begrotingstoezicht bikkelhard nodig is. De evaluatie van het huidige Stabiliteits- en Groeipact is weer vooruitgeschoven. Denkt het kabinet nog na over de toekomstige begrotingsregels? Wij hebben daar eerder een brief over gekregen en ik vroeg me af of daar een update van kan komen.

Dan de bankenunie. In de geannoteerde agenda wordt cryptisch geschreven dat "een lidstaat" aangaf nog geen parlementaire goedkeuring te hebben voor de wijzigingsovereenkomst van het ESM-verdrag. Laten we gewoon man en paard noemen: dat is Italië, voor zover wij hebben begrepen. Er wordt nu wel weer gezegd dat we verdere stappen moeten zetten, maar voordat er überhaupt verder gesproken kan worden over de bankenunie moet dit natuurlijk eerst wel rond zijn. Wij zijn benieuwd of het kabinet dat standpunt deelt. Voor het overige zijn onze standpunten op dit onderdeel niet gewijzigd. Wij verwachten dan ook nog steeds een kritische houding van het kabinet tegenover de bankenunie en dat we eerst aan risicoreductie gaan doen.

Ik kom op het uitvoeringsbesluit crisismaatregel SURE. Zeventien lidstaten hebben al een aanvraag ingediend. Klopt het dat Nederland, Duitsland en Frankrijk niet gaan aanvragen? Hoe gaat dat proces nu verder? We hebben wel een klein velletje papier gekregen waarop wat bedragen staan, maar ik zou het prettig vinden om een iets diepgaandere kabinetsappreciatie van die plannen te krijgen. Nu hebben we alleen maar wat cijfertjes op een rijtje. Ik vind dat we wel goed moeten kijken waaraan dat geld nu besteed gaat worden. De Europese Commissie geeft ook aan dat een dergelijk instrument zeer waardevol is omdat er zo veel aanvragen zijn. Ik snap dat ze dat zelf zeggen, maar wat ons betreft is wel de insteek dat we dit eenmalig doen.

De bilaterale garantieovereenkomst voor SURE is getekend. Dat was ook de deur op slot voor de verlenging, om daar grip op te houden. Er komt nu meer ruimte onder het kader van de Europese Unie. Kan de minister garanderen dat die niet ingezet wordt voor de verlenging van SURE zonder dat ook wij ons daarover kunnen buigen?

Tot slot het herstelfonds. Vanavond gaan we daar breder over spreken. Mij is niet helemaal duidelijk wat de rol van Ecofin daarin gaat worden en wat daar besproken gaat worden. Er worden volgens mij wel wat oriënterende discussies gevoerd. Er zijn berichten in de media gekomen over Frankrijk, waar plannen gepresenteerd werden waar geen hervormingen in zouden zitten. Ik ben wel benieuwd hoe het kabinet met dat soort zaken omgaat, en ook met de eigen middelen. Er is aangekondigd dat er een verkenning is. U kent het standpunt van de VVD-fractie daarover, maar ik ben wel benieuwd hoe het kabinet daar verder in gaat de komende tijd. 

Dank u wel, voorzitter.