Veto belastingen moet blijven

EU-commissaris Paolo Gentiloni heeft in de Financial Times aangegeven dat de Europese Commissie (EC) doorgaat met haar plannen om artikel 116 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) te gebruiken om lidstaten hun veto-recht af te pakken als het gaat om belastingen. De VVD vindt dat belastingen een nationale bevoegdheid zijn en moeten blijven. De VVD wil daarom unanimiteit op het gebied van belastingheffing en dus het veto behouden. Eerder hebben de VVD -Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders daar voor de zomer al schriftelijke vragen over gesteld, maar deze zijn nog steeds niet beantwoord. Daarom hebben ze opnieuw schriftelijke vragen hierover gesteld aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Financiën.

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Lodders (beiden VVD) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Brussel ready to clamp downon sweetheart corporate tax deals’ (Financial Times, 24 september 2020)

1. Kunt u toezeggen te reageren op de eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp, ingediend op 15 juli 2020, vóór het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin van 30 september 2020? 1) 2) En kunt u ook op deze set vragen reageren vóór het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin van 30 september 2020??

2. Kunt u een appreciatie geven van het nieuwe artikel uit de Financial Times en de opmerkingen van Eurocommissaris Gentiloni?

3. Wat is inmiddels de stand van zaken van het voorstel om artikel 116 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) te gebruiken om lidstaten hun veto af te pakken?

4. Wanneer heeft u de Europese Commissie erop gewezen dat Nederland niet van plan is haar veto op het gebied van belastingen op te geven (conform meerdere aangenomen Kamermoties, zoals Kamerstuk 21 501-07, nr. 1653) en gegeven het standpunt van de Nederlandse regering dat ‘de nationale fiscale soevereiniteit voor Nederland essentieel is’ (Kamerstuk 21 501-07 nr. 1654) Kunt u toezeggen dat ook weer in de komende vergadering van de Eurogroep en de Ecofinraad te zullen doen?

1) Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, vraagnummer 2020Z14066, dd 15 juli 2020.

2) Financial Times, ‘Brussels ready to clamp down on sweetheart corporate tax deals’, 24 september 2020.

Klik hier voor de antwoorden.