Europees herstelfonds moet tijdelijk blijven

De laatste tijd zijn er instanties en personen die aangeven dat de Recovery and Resilience Facility, ofwel het Europees herstelfonds, permanent zou moeten worden. De VVD is daar geen voorstander van en wil dat, zoals afgesproken, vastgehouden wordt aan het eenmalige en tijdelijke karakter van het herstelfonds. Nederland moet daarop blijven aandringen en zich blijven verzetten tegen pogingen het Europees herstelfonds permanent te maken. Landen moeten met behulp van het herstelfonds nu zelf hervormingen doorvoeren, zodat landen weer financiële buffers hebben en in een toekomstige crises alles zelf kunnen opvangen.

Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over de speech van ESM-directeur Klaus Regling ‘The response to the Covid-19 crisis and remaining vulnerabilities in EMU’ (ESM, d.d. 10 september 2020)

1. Bent u op de hoogte van de speech van ESM directeur Klaus Regling, waarin hij pleit voor een permanent Recovery and Resilience Facility (RFF), zonder daar voorwaarden aan te verbinden? Hoe beoordeelt u dit bericht? 1)

2. Heeft de heer Regling dit ook ooit tegen u geuit? Wat was toen uw reactie? Bent u van plan tijdens de volgende bijeenkomst de heer Regling erop aan te spreken dat van een permanent RFF geen sprake kan zijn?

3. Kunt u bevestigen dat u nog steeds tegenstander bent van een permanent RFF en deze lijn zult aanhouden?

4. Deelt u de mening dat, gezien de geluiden vanuit verschillende hoeken in te zetten op een permanent RFF, wij als Nederland moeten aandringen op het belang van een eenmalig en tijdelijk RFF? Zo ja, bent u voornemens zich te verzetten tegen pogingen om de RFF permanent te maken? Zo ja, welke stappen bent u van plan te nemen om te voorkomen dat deze tijdelijke maatregel permanent wordt gemaakt? 2)

5. Hoe zorgen we er volgens u voor dat landen hun financiële buffers op orde hebben, zodat landen in de toekomst Europese crises zelf op kunnen opvangen en wordt voorkomen dat met de RFF een precedent wordt geschept? 2)

6. Hoe beoordeelt u de plannen van de ESM voor verdere integratie van de Europese Economische en Monetaire Unie, welke Klaus Regling in zijn speech noemt? 1)

1) ESM, 10 september 2020, “The response to the Covid-19 crisis and remaining vulnerabilities in EMU” ESM, 10 september 2020, “The response to the Covid-19 crisis and remaining vulnerabilities in EMU”

2) Financieel Dagblad, 23 september 2020, “Tijdelijk EU-herstelfonds blijkt een blijvertje"”; de Volkskrant, 1 september 2020, “Schulden kwijtschelden en een permanent herstelfonds: hoe DNB-president Knot de EU wil redden”

Klik hier voor de antwoorden.