Ondernemers bruine vloot snel duidelijkheid geven

De Coronacrisis raakt de economie hard. Dat geldt zeker voor een sector als de bruine vloot. Daarom is er een bedrag van 15 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Want de sector heeft ook een belangrijk rol als het gaat om varend erfgoed. De Leeuwarder Courant bericht echter dat de verdeling van dit bedrag ingewikkeld en tijdrovend is. De winterperiode staat echter voor de deur, waarin de bruine vloot niet vaart en geen inkomsten heeft. Daarom is het belangrijk dat het geld snel ingezet kan worden. VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries, Thierry Aartsen en Zohair el Yassini hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan de verantwoordelijke Ministers. De VVD wil dat ondernemers van de bruine vloot snel duidelijkheid krijgen over de verdeling van het geld en het moet nu ook zo snel mogelijk bij de ondernemers terecht komen. Daarnaast vindt de VVD dat zoveel mogelijk van het geld direct bij de ondernemers terecht moet komen.

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries, Aartsen en El Yassini (allen VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht “Bruine vloot op de waakvlam - verdeling van 15 miljoen euro ingewikkeld en tijdrovend” (Leeuwarder Courant d.d. 31 oktober 2020)

1. Bent u bekend met het bericht 'Bruine vloot op de waakvlam - verdeling van 15 miljoen euro ingewikkeld en tijdrovend'? 1) Wat vindt u van dit bericht?

2. Wat maakt het zo ingewikkeld en tijdrovend? En hoe gaat u dat oplossen? In hoeverre kan er voldoende capaciteit ingezet worden om de regeling snel in te vullen?

3. Aan welke invulling c.q. uitwerking wordt gedacht voor de regeling voor de bruine vloot?

4. Bent u het ermee eens dat het belangrijk is dat de ondernemers van de bruine vloot zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen, zeker omdat de winterperiode voor de deur staat waarin niks wordt verdiend? Wanneer kunnen de ondernemers van de bruine vloot duidelijkheid krijgen?

5. Deelt u de mening dat het belangrijk is dat er uiterlijk 1 december aanstaande duidelijkheid is? In hoeverre is dit haalbaar? Zo nee, waarom niet?

6. Hoe staat de sector er op het moment voor? In hoeverre werken banken op dit moment mee om de ondernemers door deze moeilijke tijd te helpen? Welk overleg vindt met de banken hierover plaats?

7. Hoeveel soelaas heeft het half jaar uitstel van dure keuringen, dat de bruine vloot in juni 2020 heeft gekregen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, om de schippers tegemoet te komen die zwaar lijden onder de coronacrisis, geboden?

8. Wat wordt er gedaan aan mogelijkheden voor de bruine vloot, zodat die in 2021 wel weer het werk kan oppakken, wellicht op een aangepaste manier, bijvoorbeeld in de vorm van een fieldlab, zoals in brede zin is gevraagd in de motie van de leden Aartsen en Van Weyenberg over op grote schaal fieldlabs oprichten (Kamerstuk 35420, nr. 115)?

9. Hoe zorgt u ervoor dat zoveel mogelijk van het geld bij de ondernemers van de bruine vloot en bij het cultureel erfgoed terechtkomt en niet in uitvoeringskosten gaat zitten of naar indirecte zaken (zoals lig- en havengelden van gemeenten, die op een andere manier al zijn/worden gecompenseerd voor coronakosten)?

1) Leeuwarder Courant, 31 oktober 2020, Bruine vloot op de waakvlam

Klik hier voor de beantwoording op bovenstaande vragen.