Schriftelijke vragen vertraging renovatie Afsluitdijk

RTL Nieuws bericht dat de renovatie van de Afsluitdijk mogelijk drie jaar langer gaat duren dan gepland. De oplevering zou 2022 zijn, maar dit kan 2025 worden. De kosten lijken ook hoger te worden dan gepland. Dit komt door een ontwerpfout bij de nieuw te bouwen en te renoveren spui-sluizen. VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Remco Dijkstra stellen hier schriftelijke over aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De VVD wil dat de hinder door eventuele uitloop van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk blijft voor het verkeer (onder meer auto, vrachtverkeer en fiets), en wil daarom weten hoe de hinder zoveel mogelijk beperkt gaat worden. Verder willen de Kamerleden meer weten over de oorzaak en ook hoeveel extra geld dit gaat kosten.

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van het bericht “Renovatie Afsluitdijk duurt door fout zeker 3 jaar langer, valt duurder uit” (RTL Nieuws d.d. 5 november 2020)

 1. Bent u bekend met het bericht “Renovatie Afsluitdijk duurt door fout zeker 3 jaar langer, valt duurder uit?

 2. Kan de minister al iets meer zeggen dan in de brief van 4 november 2020 aan de Tweede Kamer over de oorzaak van deze fout bij het project Afsluitdijk?

 3. Wat zijn de gevolgen van het langer duren van de renovatie van de Afsluitdijk voor het autoverkeer, vrachtverkeer en fietsverkeer?

 4. Is de minister het met de VVD eens dat de hinder door eventuele uitloop van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk moet blijven en zoveel mogelijk moet worden beperkt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat de minister dat realiseren?

 5. Kan al een indicatie gegeven worden van de extra kosten? De kosten worden ten laste van het Deltafonds gebracht, maar ten koste van welke andere projecten gaat dit dan?

 6. Kunt u deze vragen schriftelijk beantwoorden voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020  dan wel deze vragen mondeling beantwoorden in het Wetgevingsoverleg Water?

Klik hier voor de antwoorden.