VVD-motie: ondernemers moeten ruimte houden in Waddengebied

De Wadden is een uniek natuurgebied dat we moeten beschermen, maar de VVD vindt het belangrijk dat ondernemers ook de ruimte houden in en rond het Waddengebied. De pootaardappelsector heeft aan de bel getrokken over de gevolgen van de concept-Waddenagenda. De pootaardappelsector in Noord-Nederland heeft een toonaangevende positie in de wereld. Daarvoor moet ruimte blijven in de noordelijke kleischil. Daarom heeft de VVD een motie ingediend, waarin de VVD de regering verzoekt met betrokkenheid van (agrarische) ondernemers en bewoners een impactanalyse te maken voor de plannen rondom het Waddengebied, voordat deze definitief worden vastgesteld, en de positie ven activiteiten van economische sectoren voldoende te borgen.

Motie van VVD en CDA over de positie en activiteiten van economische sectoren voldoende borgen (35570-XII-65)