Aanvullende schriftelijke vragen over duidelijkheid bruine vloot

Op 2 november 2020 stelde de VVD schriftelijke vragen over de bruine vloot, de VVD wil(de) dat ondernemers van de bruine vloot snel duidelijkheid gegeven moest worden. De Coronacrisis raakt de bruine vloot hard en daarom is er 15 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. De ondernemers hebben daarover nog steeds geen duidelijkheid en het geld ook nog niet ontvangen. De vragen van de VVD zijn ook nog niet beantwoord. Daarom heeft de VVD wederom vragen gesteld aan de staatssecretaris EZK, minister OCW en minister Ien W naar aanleiding van de berichten: “Soarch by brune float: Taseine 15 miljoen stipe is der noch hieltyd net” (Omrop Fryslân), “Bruine vloot wacht op overheidssteun: 'Ik ben vrij pessimistisch'” (NOS) en “Moeder schrijft brandbrief over chartervaart naar vijf ministeries” (Leeuwarder Courant).

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries, Aartsen en El Yassini (allen VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en Watersstaat over het bericht “Soarch by brune float: Taseine 15 miljoen stipe is der noch hieltyd net” (Omrop Fryslân d.d. 26 december 2020), het bericht “Bruine vloot wacht op overheidssteun: 'Ik ben vrij pessimistisch'” (NOS d.d. 26 december 2020) en het bericht “Moeder schrijft brandbrief over chartervaart naar vijf ministeries” (Leeuwarder Courant d.d. 28 december 2020)

 1. Bent u bekend met de genoemde berichten? Wat vindt u van deze berichten?
 2. Herinnert u zich de schriftelijke vragen van de VVD d.d. 2 november 2020 over het bericht “Bruine vloot op waakvlam – verdeling van 15 miljoen euro ingewikkeld en tijdrovend” (Leeuwarder Courant d.d. 31 oktober 2020)? Waarom zijn deze schriftelijke vragen nog steeds niet beantwoord, want dit is toch al ver over de normale beantwoordingstermijn?
 3. Waarom is het zo ingewikkeld om de schriftelijke vragen te beantwoorden en/of de Tweede Kamer te informeren?
 4. Bent u het met de VVD eens dat er niet voor niks 15 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor de bruine vloot en het niet zo kan zijn dat er geld is, maar dat de ondernemers toch in de problemen komen dan wel omvallen? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u het met de VVD eens dat het belangrijk is dat de ondernemers van de bruine vloot zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen? Zo nee, waarom niet? Wanneer kunnen de ondernemers van de bruine vloot duidelijkheid krijgen?
 6. Waarom is het zo ingewikkeld om de 15 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor de bruine vloot bij de ondernemers van de bruine vloot te krijgen?
 7. Wat is de stand van zaken van de invulling c.q. uitwerking van de regeling voor de bruine vloot?
 8. Wanneer kunnen de ondernemers het geld van de regeling op hun rekening hebben staan?
 9. Waarom kon er niet zoals de VVD heeft gevraagd uiterlijk 1 december 2020 duidelijkheid te geven aan de ondernemers van de bruine vloot?
 10. Kan de Tweede Kamer een afschrift van het antwoord op de brandbrief van de moeder aan de vijf ministeries krijgen? Zo nee, waarom niet?
 11. Kunt u deze schriftelijke vragen en de vragen van 2 november 2020 in ieder geval uiterlijk dinsdag 5 januari 2021 beantwoorden en de beide sets vragen per vraag beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

Klik hier voor de beantwoording.