Vragenuurtje: snel duidelijkheid voor bruine vloot nodig

Er ligt nu al ruim 5 maanden geld op de plank voor de ondernemers van de chartervaart met traditionele zeilschepen die vallen onder cultureel varend erfgoed, ofwel de bruine vloot. Er is niet voor niks 15 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het kan niet zo zijn dat er geld is, maar dat de ondernemers toch in de problemen komen of erger omvallen. Het water staat ze tot aan de lippen. Daarom wil de VVD snel duidelijkheid en zekerheid voor de ondernemers, en dat het geld snel op de rekening van de ondernemers kan staan. Het gaat veel en veel te traag en duurt allemaal te lang. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries mondelinge vragen aangemeld, want eerdere schriftelijke vragen van de VVD (2 november en 29 december 2020) zijn nog steeds niet beantwoord. De VVD wil dat dit zo snel mogelijk gebeurt en duidelijkheid over is. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft gezegd voor het verkiezingsreces eindelijk meer duidelijkheid te kunnen geven.

Artikel Leeuwarder Courant naar aanleiding van de mondelinge vragen van Aukje de Vries: LC, "Kamer clasht met Keijzer: miljoenen bruine vloot liggen ongebruikt op de plank. Schipper Jerke van As uit Leeuwarden is intussen de wanhoop nabij", 27-01-2021

Mondelinge vragen van het lid AUKJE DE VRIES (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over onbeantwoorde schriftelijke vragen inzake de verdeling van 15 miljoen euro steun voor de bruine vloot (2020Z20251 en 2020Z25846)

Voorzitter, er ligt nu al ruim 5 maanden geld op de plank voor de ondernemers van de chartervaart met traditionele zeilschepen die vallen onder cultureel varend erfgoed, ofwel de bruine vloot. Er is niet voor niks 15 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het kan niet zo zijn dat er geld is, maar dat de ondernemers toch in de problemen komen of erger omvallen.

Het water staat ze tot aan de lippen. Het is toch juist de bedoeling dat we zo veel mogelijk ondernemers de eindstreep laten halen, wanneer die ook inzicht is. Het is daarom belangrijk dat de ondernemers van de bruine vloot zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen en het geld op de rekening.

Onlangs raakte ik in gesprek met de ondernemer van het schip Nil Desperandum, dat tijdelijk in Leeuwarden ligt. Het schip heeft de naam “wanhoop niet”, maar inmiddels kon ik de wanhoop bij deze ondernemer voelen. Deze starter nam het schip begin 2020 over, vol ambitie en plannen, omdat zijn droom werkelijkheid werd. Hij vreest nu voor het voortbestaan van zijn bedrijf, het schip en de toekomst. Er is zelfs een moeder die een brandbrief aan vijf ministeries heeft geschreven.

Ik had niet gedacht dit hier in dit mondelinge vragenuur ooit aan te hoeven kaarten, maar het duurt allemaal veel en veel te lang.  Er is gewoon geld. 

Voorzitter, is de staatssecretaris het met de VVD eens dat het belangrijk is dat deze ondernemers op korte termijn duidelijkheid krijgen? Zeker in deze winterperiode waarin niks wordt verdiend. Wanneer kunnen ze die duidelijkheid nu eindelijk eens krijgen?

Waarom is het zo ingewikkeld om de 15 miljoen euro die beschikbaar is bij de ondernemers van de bruine vloot te krijgen, dat het 5 tot 6 maanden moet duren?

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de regeling voor de bruine vloot? Aan wat voor regeling wordt gedacht? Wanneer kunnen de ondernemers het geld van de regeling op hun rekening hebben staan?

Tot slot, voorzitter, wat wordt er gedaan aan mogelijkheden voor de bruine vloot om straks zo snel mogelijk wel weer het werk te kunnen oppakken, wellicht op een aangepaste manier? Bijvoorbeeld door het organiseren van een fieldlab, zoals in algemene zin is gevraagd in de motie van VVD en D66. Zodat er ook weer perspectief geboden kan worden.