Eindelijk overeenstemming over schadebetaling MSC Zoë

Begin januari 2019 gingen 342 containers van het schip MSC Zoë overboord ten noorden van de Waddeneilanden. En dat had grote gevolgen voor de Waddeneilanden. De VVD vond het altijd belangrijk dat de kosten voor de veroorzaakte schade snel en volledig werden betaald door de rederij van MSC Zoë. Een jaar geleden hebben VVD en CU daarvoor ook nog een motie ingediend. Het is goed dat er nu eindelijk overeenstemming is de Mediterranean Shipping Company (MSC) over de betaling van de schade. Het heeft echter wel veel en veel te lang geduurd. De VVD had daarover nog wel een aantal vragen in het schriftelijk overleg over de schadeafhandeling MSC Zoë.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van de brief schadeafhandeling MSC Zoë (activiteitennummer 2021A00819)

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de brief over de schadeafhandeling MSC Zoë. De leden van de VVD-fractie hebben daarover nog wel enkele vragen en/of opmerkingen.

De leden van de VVD-fractie vonden het belangrijk dat de kosten voor de veroorzaakte schade snel en volledig worden betaald. Een jaar geleden hebben VVD en CU daarvoor ook nog een motie ingediend. Het is goed dat er nu eindelijk overeenstemming is. Maar het heeft natuurlijk allemaal veel en veel te lang geduurd, ruim 2 jaar. Waarom heeft het zo lang geduurd?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de rederij MSC € 3.421.568 aan schade gaat vergoeden. Kan de minister aangeven hoeveel kosten er in totaliteit zijn gemaakt door de verschillende overheden en betrokken partijen? En als daar een verschil tussen zit, kan er dan een verklaring worden gegeven voor dat verschil? Waarom wil de rederij de overheadkosten niet vergoeden? Waarom draagt MSC maar voor de helft bij aan de kosten van het onderzoek naar de milieuschade? Wie draagt de andere helft van de kosten van het onderzoek? Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek of er sprake is van milieuschade?

De leden van de VVD-fractie begrijpen dat MSC het bedrag inmiddels heeft voldaan. In hoeverre zijn de bedragen voor de regionale/lokale overheden en andere partijen inmiddels ook overgemaakt aan deze partijen door het Rijk?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de rederij € 268.000 bijdraagt aan Fishing for Litter. Is dit het totale bedrag dat ze daaraan bijdragen c.q. bijgedragen hebben? Welke uitgaven zijn er in het kader van Fishing for Litter tot nu toe gedaan? Welk bedrag is nog beschikbaar voor toekomstige activiteiten van Fishing for Litter?

De leden van de VVD-fractie begrijpen uit de brief dat MSC voor toekomstige zeebergingen en schoonmaakactiviteiten in totaal € 1.017.800 betaalt. Waar is dit bedrag op gebaseerd? Indien de kosten in de toekomst aanzienlijk hoger zouden zijn, kan dan alsnog een beroep op MSC gedaan worden? Zo nee, waarom niet?

De leden van de VVD-fractie willen tot slot weten of met deze overeenkomst finale kwijting is gegeven aan rederij MSC, en als dat het geval is, waarom daarvoor is gekozen en welke risico’s daar nog aan zitten.

Zie hier het verslag van dit schriftelijk overleg.