VNO-NCW-opinieblad Forum: serie 'Langs de meetlat' over ondernemers

Voor de serie 'Langs de meetlat' in het opinieblad Forum van VNO-NCW ging Tweede Kamerlid Aukje de Vries in gesprek over ondernemers, mijn band met het bedrijfsleven en mijn inzet voor ondernemers. Aukje de Vries hamert doorgaans op solide overheidsfinanciën. Maar de Coronacrisis vraagt nu om steungeld voor ondernemers: "Ik begrijp de wanhoop van de ondernemers."

>> Interview Langs de meetlat