Zeescheepvaart: problematiek rondom bemanningswisselingen

De coronacrisis heeft ook een enorme impact op de zeescheepvaart. Bemanningsleden zitten soms lang ‘vast’ op hun schip of in de havens. Dit punt kwam aan de orde in een digitaal werkbezoek met Netherlands Maritime Technology en een digitaal gesprek met de KNVR (reders). De VVD vindt dat het kabinet naar mogelijkheden moet kijken om ervoor te zorgen dat bemanningswisselingen vlot doorgang kunnen (blijven) vinden. De eis van een negatieve corona-uitslag wanneer je vanuit het buitenland Nederland binnenkomt, in combinatie met het tekort aan (snel)testmogelijkheden in de buurt van buitenlandse (lucht-)havens, bemoeilijkt bemanningswisselingen. De VVD vraagt aandacht voor deze problematiek. De VVD vraagt onder meer hoe andere landen omgaan met dit vraagstuk en of er in internationaal verband naar oplossingen gezocht wordt voor deze problematiek rondom bemanningswisselingen en corona.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra, Aukje de Vries en Veldman (allen VVD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problematiek rondom bemanningswisselingen en vaccinatie van zeevarenden

1. Bent u bekend met het artikel ‘In gesprek met ‘Havenvrouw van het Jaar’ Annet Koster’ in Maritiem Nederland van februari 2021?

2. Bent u op de hoogte van het feit dat niet op alle buitenlandse luchthavens of in de buurt daarvan (snel)testmogelijkheden beschikbaar zijn?

3. Begrijpt u dat dit voor onmogelijke uitdagingen zorgt voor zeevarenden, nu zij in bepaalde gevallen 3 uur van te voren op de luchthaven aanwezig moeten zijn en daarmee de tijdsduur van het bewijs van de negatieve coronatest al verlopen is op het moment dat men aan boord van het vliegtuig stapt?

4. Hoe kijkt u aan tegen de mogelijkheid om bij aankomst in Nederland een sneltest af te nemen indien geen (snel)testcapaciteit in de buurt van de luchthaven van vertrek is?

5. Welke andere mogelijkheden ziet u om ervoor te zorgen bemanningswisselingen vlot doorgang kunnen (blijven) vinden

6. Herkent u de problematiek rondom vaccineren waar zeevarenden mee te maken hebben?

7. Bent u op de hoogte van het feit dat er bijvoorbeeld op de Filipijnen op zijn vroegst waarschijnlijk pas in 2023 gestart zal worden met vaccineren?

8. Hoe gaan andere landen om met dit vraagstuk? In hoeverre vindt in internationaal verband overleg hierover plaats?

9. Hoe kijkt u aan tegen de eventuele mogelijkheid voor de zeevaart om vaccinatie privaat te regelen?

10. In hoeverre bent u in gesprek met de sector om bovengenoemde problemen op te lossen? Kunt u de Kamer over de vorderingen van deze gesprekken informeren?

11. Kunt u deze vragen elk afzonderlijk van elkaar en voor het eerstvolgende coronadebat (10 maart a.s.) beantwoorden?

Klik hier voor de beantwoording.