Voorstellen bij Wet Versterking Groningen

Bij de Wet Versterking Groningen heeft de VVD een aantal voorstellen gedaan om de wet te verbeteren voor de Groningers. De versterking in Groningen gaat nog veel te langzaam. De insteek van iedereen die bij de bewoners langs gaat moet zijn: “hoe kan ik het voor u oplossen!". Niet slechts kijken naar processen en procedures. Maar zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Groningers moeten niet hoeven opboksen tegen de instituties en moeten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. De praktijk is nog weerbarstig. De VVD hoort nog veel te veel klachten, te bureaucratisch, teveel vanuit regels en systeem. De samenwerking en afstemming moet beter. De voorstellen die de VVD hiervoor (mede) heeft gedaan bij de wet versterking zijn daar allemaal op gericht. De VVD heeft daarnaast wederom aandacht gevraagd voor het versnellen van de procedures.

(Mede-)ingediende moties en amendementen van het VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries tijdens het wetgevingsoverleg over de ‘Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen’ (d.d. 4 maart 2021)

Moties:

35603-52: een oplossingsgerichte aanpak en cultuur bij het IMG en de NCG

35603-53: Prioritering: bevorderen dat gebouwen met veiligheidsrisico’s niet als allerlaatste aan de beurt komen  

35603-58: De Kamer minimaal jaarlijks informeren over de voortgang van de uitvoering van de wet
35603-60: gebouwen buiten de vijf aardbevingsgemeenten aandragen bij de NCG  

35603-74: de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel en van het voorstel van het Groninger Gasberaad voor een alternatieve werkwijze  

Amendementen:

35603-32: betere samenwerking en afstemming en een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur  

35603-43: meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade

35603-44: het mogelijk maken van versterking in andere gemeenten  

35603-46: het verkorten van de termijnen voor het versterkingsbesluit  

35603-69: de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen