Schriftelijke vragen over bereikbaarheid en wachttijden GGD vaccinatielijn

De VVD krijgt regelmatig klachten over de bereikbaarheid en wachttijden bij de GGD vaccinatielijn en -website. Lange wachttijden, verbroken verbindingen, onbereikbaarheid van de website. Het relatief eenvoudig een afspraak maken is van belang voor draagvlak van het vaccinatiebeleid, de vaccinatiebereidheid en het vaccinatietempo. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries wil weten welke normen er afgesproken of die gehaald worden. En wat er gedaan wordt om de problemen op te lossen.

 Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de bereikbaarheid van GGD-GHOR voor afspraken van vaccinaties

1. Herinnert u zich het antwoord van de GGD-GHOR tijdens de technische briefing op 15 april 2021 in de Tweede Kamer over de bereikbaarheid van de GGD vaccinatielijn en website om afspraken te maken, namelijk dat de slechte bereikbaarheid slechts een probleem was gedurende drie dagen en dat er inmiddels een oplossing was en beter gepland werd bij het versturen van brieven? 
2. Hoe is dit te rijmen met de melding van GGD-GHOR op social media op diezelfde dag, dat ‘momenteel erg druk is bij de afsprakenlijn’ en ‘we werken aan een oplossing’, en alle reacties daaronder van mensen die ellenlang in de wacht staan, verbinding dit wordt verbroken, maar ook de directe reacties die binnen komen? Wat was de oorzaak van het probleem op dit dag?
3. Bent u het met de VVD eens dat het voor het draagvlak voor het vaccinatiebeleid, de vaccinatiebereidheid en het vaccinatietempo het van belang is dat het relatief eenvoudig is om een afspraak te kunnen maken? Zo nee, waarom niet?
4. Wat zijn de oorzaken van de bereikbaarheidsproblemen en wachttijden bij de telefoonlijn en de website van de GGD-GHOR?  
5. Kan een overzicht worden gegeven van de bereikbaarheid (o.a. wachttijden) van de telefoon en website van de GGD-GHOR in maart en april 2021, onder meer wachttijden, verbroken verbindingen, klachten, etc.?
6. Wat zijn de afgesproken normen voor de bereikbaarheid (o.a. wachttijden) voor GGD-GHOR bij de telefoon en website? In hoeverre worden de normen gehaald? Hoe verhouden deze normen zich tot andere grote call centra? 
7. Indien niet wordt voldaan aan de afgesproken normen, hoe wordt er dan voor gezorgd dat deze wel gehaald gaan worden en wanneer? Hoe wordt gewerkt aan het oplossen van de problemen met de bereikbaarheid (o.a. wachttijden)?