Schriftelijke vragen vaccinatie Nederlanders in het buitenland

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft eerder al aandacht gevraagd voor de vaccinatie van Nederlanders in het buitenland. Er zijn landen die ervoor kiezena alleen hun eigen landgenoten te vaccineren, waardoor Nederlanders in het buitenland buiten de boot vallen. Naar aanleiding daarvan is het al mogelijk geworden om sneller en makkelijker een vaccinatie in Nederland te kunnen halen. Maar het is niet voor iedereen mogelijk om voor een prik naar Nederland terug te komen. Landen als Frankrijk lijken daarvoor wel andere oplossingen te hebben gevonden. De VVD wil weten waarom dit voorbeeld niet wordt gevolgd en waarom er niet wordt aangesloten bij dit soort initiatieven van andere EU-landen.

Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vaccinatie van Nederlanders in het buitenland

  1. Klopt het dat er nog steeds problemen zijn met het vaccineren van Nederlanders in het buitenland, zoals Thailand, Vietnam, Maleisië, Ethiopië, Indonesië, maar ook in Roemenië? Wat is de situatie daar? In welke (andere) landen zijn er problemen?
  1. In hoeverre klopt het dat landen als Frankrijk wel degelijk vanuit hun ambassade vaccinatie voor hun landgenoten regelen, gelet op het bericht van de Franse ambassadeur in Thailand op 16 juli 2021 (https://th.ambafrance.org/Message-de-M-Thierry-Mathou-ambassadeur-de-France-en-Thailande-5278) en de Franse ambassadeur in Zuid-Afrika (https://za.ambafrance.org/Covid-19-vaccination-campaign-in-South-Africa-and-Lesotho)?
  1. Hoe moeten deze berichten gezien worden in relatie tot de eerdere antwoorden en reacties van uw kant over het vaccineren van Nederlanders in het buitenland, in relatie tot het voorbeeld Frankrijk, want eerder gaf u aan dat er contact is geweest met Frankrijk, Duitsland en Portugal, en dat zij hebben aangegeven geen vaccins naar het buitenland te sturen specifiek voor hun (voormalige) inwoners?
  1. Wat is het Franse beleid voor het vaccineren van Fransen in het buitenland nu precies? Wat hebben de Fransen geregeld voor hun landgenoten in het buitenland? En wat kan Nederland daarvan leren c.q. overnemen? Dan wel hoe kan Nederland in een aantal landen, zoals Thailand, samenwerken met andere EU-landen, zoals Frankrijk, voor het vaccineren van landgenoten?
  1. Herinnert u de toezegging over Nederlanders in het buitenland in het notaoverleg over Corona op 7 juli 2021 om te kijken of het mogelijk is om misschien nog wat extra te doen voor bijvoorbeeld een aantal landen waar een grote Nederlandse gemeenschap is ? Wat is de stand van zaken op dat punt? Wat heeft u nog meer kunnen regelen c.q. organiseren, dan wel wat gaat u nog doen?
  1. Hoe is het vaccineren van landgenoten die in het buitenland wonen en werken zoveel mogelijk vereenvoudigd, zoals in de stand van zakenbrief COVID-19 d.d. 18 juni 2021 is aangegeven? Wat zijn nog de knelpunten en wie vallen er nog buiten de boot?
  1. Wat is de stand van zaken van het verwerken van de vaccinatie van Nederlanders die in het buitenland zijn gevaccineerd in de Nederlandse systemen, en dus ook voor het Digitale Corona Certificaat (DCC)?
  1. Bent u bereid om in overleg met VNO-NCW en Stichting Nederlanders buiten Nederland tot een praktische en werkbare oplossing te komen (zoals samenwerking met andere EU-landen) voor Nederlanders in het buitenland en over de uitkomsten daarvan uiterlijk in de stand van zakenbrief medio augustus 2021 te rapporteren? Zo nee, waarom niet?