Winair van groot belang voor verbindingen tussen en naar de Caribische delen Koninkrijk

De VVD vindt WInair van groot belang voor de vervindingen tussen en naar de Caribische delen van het Koninkrijk. De VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Rudmer Heerema hebbend daarom schriftelijke vragen gesteld over de berichten dat Winair op het randje van een faillissement staat. De Kamerleden willen onder meer weten wat de gevolgen van een faillissement zouden zijn. Eerder heeft WInair in kader van de gevolgen van Corona als financiële steun gehad. Er wordt duidelijkheid gevraagd over de al gegeven financiële steun, maar ook over mogelijk noodzakelijke extra steun voor WInair.

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Rudmer Heerema (beide VVD) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties over het bericht “Winair bungelt aan randje faillissement” (Antilliaans Dagblad d.d. 29 juni 2021)

  1. Bent u bekend met het bericht “Winair bungelt aan randje faillissement? Wat is de reactie van de bewindspersonen op dit bericht?
  1. Wat zouden de gevolgen zijn van een faillissement van Winair voor de bereikbaarheid van de Caribische delen van het Koninkrijk, onder meer Saba?
  1. Wat zouden de gevolgen van een faillissement van Winair in financiële zin zijn voor Nederland?
  1. Bent u het met ons eens dat Winair van groot belang is voor de verbindingen tussen en naar de Caribische delen van het Koninkrijk?
  1. In hoeverre klopt het dat Winair opnieuw in onderhandeling is met Nederland voor aanvullende financiële steun? Wat is de financieringsbehoefte voor de komende periode? Wat is de stand van zaken met betrekking tot Winair en de eventuele onderhandelingen en welke voorwaarden worden daar dan eventueel aan verbonden? En hoe wordt, indien er aanvullende steun zou komen, geborgd dat het geld goed wordt ingezet, en is er dan ook weer sprake van onderpand?
  1. Welke financiële steun heeft Winair in de afgelopen tijd, in verband met de Coronacrisis, vanuit Nederland ontvangen, en eventueel ook in de periode pre-Corona? Hoe is dit geld ingezet? Hoe is gewaarborgd dat dit geld op een goede manier is ingezet? Waarom was dit geld uiteindelijk niet voldoende? Hoe zit het met het luchthavengebouw van Winair als onderpand? Hoe is de governance en bestuur geregeld van Winair, ook vanuit de positie als beleidsdeelneming vanuit Nederland?
  1. Welke toekomstvisie hebben dan wel zien de bewindspersonen voor beleidsdeelneming Winair?
  1. Wat is de stand van zaken van de plannen voor de ferryverbinding tussen de bovenwindse eilanden, die medio 2021 van start zou gaan? Welke vertraging heeft dit opgelopen door de Coronacrisis?
  1. Kunt u garanderen dat de ferryverbinding van start kan gaan, zodra de eilanden weer open gaan, zodat het toerisme weer volop van start kan gaan?