Coronadebat: VVD wil extra steun voor getroffen ondernemers

Een aantal weken geleden was de situatie met betrekking tot Corona heel anders, toen werd gesproken over versoepelingen, nu over het schrappen daarvan. De kritiek over te luchtige communicatie en de voortvarendheid van de versoepelingen is terecht. Eén van de eerdere lessen was dat gedrag slecht te voorspellen was. De VVD wil weten hoe dit is meegenomen. De VVD is blij dat maatregelen zo gericht mogelijk worden genomen. Dus gericht op activiteiten waar veel jongeren samen komen, want daar zien we vooral de besmettingen. Maar voor de betrokken sectoren is dit alsnog weer een immense dreun. Zij moeten dan ook nu weer voldoende ondersteund en gecompenseerd worden. De VVD heeft een motie ingediend om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan ondernemers over festivals en evenementen met testen voor toegang.

CORONADEBAT 14 juli 2021

Voorzitter, een aantal weken geleden stonden we hier heel anders. Toen had ik het erover dat de finish op de Bonkevaart in zicht was, maar dat we wel alert moesten blijven. Die finish is helaas toch nog verder dan we dachten. We zijn achterop geraakt. Daar baal ik, net als iedereen, stevig van.

Voorzitter, na de aankondiging was er terecht kritiek op de te luchtige communicatie, het “dansen met Janssen” van minister de Jonge en een over mondkapjes zingende minister Grapperhaus. En ook over het gebrek aan zelfreflectie en de voortvarendheid waarmee werd versoepeld, is er irritatie, boosheid. De VVD begrijpt die kritiek. Het is goed dat er excuses zijn aangeboden. Maar toch ook hier de vraag aan het kabinet om ons nog eens mee te nemen in wat er mis is gegaan? Wat was er al wel bekend over de deltavariant. Eén van de eerdere lessen was toch dat gedrag slecht te voorspellen was? Hoe is dat meegenomen? Ik zou het overigens goed vinden als alle betrokkenen naar hun eigen rol kijken. Dus ook de Kamer en de burgemeesters. Maar ook de discotheken en sommige jongeren. Want voorzitter, als we kunnen versoepelen is dat geweldig. Maar als onvoldoende controle of onvoldoende verantwoordelijkheid er toe leidt dat mensen zonder goede QR code binnenkomen, dan krijgen we dus onveilige situaties. En daarom moeten we helaas nu weer forse stappen terug doen. Voorzitter, de VVD zou met de kennis van nu de versoepelingen meer gefaseerd en aangepast hebben ingezet. Ook al vinden we nog steeds dat als het verantwoord kan, we maatregelen ook niet onnodig moeten handhaven.

Voorzitter, de VVD is blij dat maatregelen zo gericht mogelijk worden genomen. Dus gericht op activiteiten waar veel jongeren samen komen, want daar zien we vooral de besmettingen. Maar voor de betrokken sectoren is dit alsnog weer een immense dreun, die ze niet zagen aankomen. De evenementensector is terecht teleurgesteld, boos en gefrustreerd. Ze hebben gezien dat de fieldlabs goed hebben gewerkt, zijn constructief geweest en nu dit. Ik hoor dan ook graag van het kabinet of en hoe de ervaringen met de fieldlabs zijn meegewogen in de maatregelen?  Wij vinden dat de ondernemers voldoende moeten worden ondersteund en gecompenseerd. Het is goed dat het Kabinet aanpassingen in de steun heeft aangekondigd. Maar de NOW heeft nog een plafond voor omzetverlies van 80%, ervan uitgaande dat er geen bedrijven meer dicht zouden zijn. Ook de TVL heeft een plafond. Kan dat in ieder geval voor de evenementensector aangepast worden?

Voorzitter, heeft het kabinet in beeld wat het effect van de maatregelen op het aantal besmettingen kan zijn? Wanneer kunnen we de eerste effecten zien? Want de evenementensector zal niet met een paar dagen voorbereidingstijd van start kunnen. Kan een besluit, natuurlijk als de situatie het toelaat, eventueel eerder worden genomen? Kan er sowieso, in overleg met sector, zo snel mogelijk duidelijk worden wat er na 13 augustus mogelijk is in verband met de voorbereidingen? Hetzelfde geldt voor de introductieweken voor studenten. 

En dan iets waar veel Nederlanders zich terecht toch ook druk over maken. Wat is het gevolg voor de vakanties, waar iedereen zo naar snakt? Ik snap dat we daar ons beleid of onze maatregelen niet op af moeten stemmen, maar zeker na dit jaar is dat moment om er even tussenuit te gaan, wel belangrijk. Welke invloed hebben de maatregelen op de kleurcode van ons land? Welk overleg is er met de EU-landen? Wat de VVD betreft wordt er overigens gekeken naar de vaccinatiegraad en het aantal ziekenhuisopnames, in plaats van naar het aantal de besmettingen. Hoe ver is de discussie daarover in de EU?

Voorzitter, vaccinatie is de weg uit deze ellende. Wat wordt er allemaal gedaan om de vaccinatie-bereidheid en daarmee de vaccinatiegraad, zo hoog mogelijk te krijgen? En is er zoals in Israël voor de risicogroepen ook een booster nodig? Komt daarover een advies van het OMT en/of Gezond-heidsraad?

Tot slot, voorzitter, laten we er met zijn 17 miljoenen nog even de schouders onder zetten, ook al is dat pittig. Maar laten we vooral ook de getroffen sectoren steun geven, want deze maatregelen hakken erg stevig in. En we vragen natuurlijk iedereen zich zo goed mogelijk aan alle regels te houden, zodat we medio augustus of liefst eerder weer meer kunnen.