Commissiedebat medisch-specialistische zorg

Het zorgpersoneel heeft het zwaar gehad. De druk door covid wordt wel minder, maar de druk op de zorg is zeker nog niet voorbij. Dat heeft gevolgen voor het zorgpersoneel, maar ook voor de patiënten die te maken hebben gehad met uitstel van zorg. Zij hebben daar pijn of ongemak van en onzekerheid, maar hebben eventueel ook niet kunnen werken. De planning is dat die uitgestelde zorg eind 2021 begin 2022 ingehaald moet zijn. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries wil weten hoe realistisch dat is. Een aantal beroepsgroepen, zoals de anesthesiologen, geven al aan dat dat ingewikkeld wordt. Er waren berichten dat er twee keer zoveel uitgestelde operaties zouden zijn. Ik ben benieuwd hoe realistisch dat is.

Spreektekst Commissiedebat Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (d.d. 5 juli 2021):

Voorzitter, allereerst de inhaalzorg. Het zorgpersoneel heeft het zwaar gehad. De druk door covid wordt wel minder, maar de druk op de zorg is zeker nog niet voorbij. Dat heeft gevolgen voor het zorgpersoneel, maar ook voor de patiënten die te maken hebben gehad met uitstel van zorg. Zij hebben daar pijn of ongemak van en onzekerheid, maar hebben eventueel ook niet kunnen werken. De planning is dat die uitgestelde zorg eind 2021 begin 2022 ingehaald moet zijn. De vraag is hoe realistisch dat is. Een aantal beroepsgroepen, zoals de anesthesiologen, geven al aan dat dat ingewikkeld wordt. Er waren berichten dat er twee keer zoveel uitgestelde operaties zouden zijn. Ik ben benieuwd hoe realistisch dat is.

Een aantal ziekenhuizen kiest ervoor om gedurende de zomerperiode het personeel de ruimte te geven om vrij te nemen. Ik denk dat dat op zich heel goed is, maar ik vraag me wel af of dat in de planning is meegenomen. Ik denk dat het heel goed is dat ze op adem kunnen komen.

Dan het continueren van de samenwerking tijdens de coronacrisis. Ik denk dat dat een goed element is. Ik maak me wel wat zorgen over de volgende periode. Ik ben benieuwd hoe de minister daarnaar kijkt. Ik noem bijvoorbeeld de inzet van zelfstandige behandelcentra. Is er voldoende personeel beschikbaar en zijn er nog financiële belemmeringen? We hopen dat het zorgpersoneel goed betrokken wordt daarbij, maar ook de patiëntenorganisaties.

We hebben het in het vorige debat al gehad over de monitoring door de NZa van onder andere de zorgbemiddeling, maar ook van inhaalzorg. De kritiek planbare zorg zou binnen zes weken ingehaald moeten zijn. Volgens mij zijn we wel zo'n beetje zo ver dat die termijn verstreken is. Ik ben benieuwd of dat inderdaad gehaald is.

Dan hebben we door corona geleerd dat digitale zorg en zorg thuis belangrijke elementen kunnen zijn. We hopen dat we dat voor de toekomst kunnen vasthouden. Er werd gewerkt aan een impuls voor digitale en hybride zorginnovatie. De VVD wil graag weten hoe het daarmee staat.

Dan de juiste zorg op de juiste plek. De medisch-specialistische zorg heeft daar in 2019 nog onvoldoende aan gedaan. De VVD wil graag weten waar de belemmeringen zitten. Zou een nieuwe betaaltitel onder verschuiving van medisch-specialistische zorg naar bijvoorbeeld de anderhalvelijnszorg dat kunnen stimuleren? Welke mogelijkheden ziet de minister daartoe?

Ik heb het net al even gehad over de digitale zorg, over een digitaal consult als de patiënt dat wil, maar ook over een behandeling thuis. Wij hopen dat dat in de toekomst voortgezet wordt.

Er wordt gewerkt aan ketens van expertisecentra. Wij denken dat dat een goede ontwikkeling is. Voor hoogcomplexe en zeer specialistische zorg met vaak een laag volume is concentratie nodig. Maar de vraag is wel hoe het met de bekostiging van die expertiseconsulten zit. Als die complexe zorg bijvoorbeeld niet in Nederland geleverd wordt maar elders, hoe is die dan geregeld? Er was een voorbeeld van patiënten met een aangeboren hartafwijking. Daar wordt ook gestreefd naar concentratie. Wij gaan ervan uit dat de patiënten maar ook het zorgpersoneel daar nauw bij betrokken worden, want dat kan natuurlijk behoorlijke impact hebben op mensen.

Over diagnostiek heb ik tijdens het commissiedebat over pakketbeheer al het nodige gezegd. We willen daar graag vaart mee maken. We zouden dat ook graag buiten de oncologie willen inzetten. We zouden sowieso meer aandacht voor personalised medicine en biomarkers willen hebben. We willen graag weten hoe er aan die elementen gewerkt wordt.

Dan nog een paar laatste punten. Allereerst de transgenderzorg. We hebben informatie gekregen over dat er meer aandacht en een verschuiving naar de huisartsenzorg zou kunnen plaatsvinden, maar ook in de opleiding van psychologen. Ik ben benieuwd naar de reactie van de minister daarop.

En dan de agenda voor ME/CVS. De ME Vereniging geeft aan dat daar geen draagvlak voor is. Dat vind ik heel jammer, want ik vind het belangrijk dat patiënten er een goed gevoel bij hebben dat we nu de goede dingen gaan doen. Ook graag daar een reactie op van de minister.