VVD wil snelste route duidelijkheid versterking Groningen

De VVD vindt het belangrijk dat er gekozen wordt voor de snelste weg om Groningers duidelijkheid en zekerheid te geven over de tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in Groningen. Deze wet heeft als doel het tempo van de versterkingsoperatie in Groningen versnellen. De VVD vindt het daarnaast ook belangrijk dat de Tweede Kamer zich opnieuw kan uitspreken over de twee per ongeluk aangenomen amendement bij de wet versterking. Dit betekent wat de VVD betreft dat de wet zo snel mogelijk, op een juridisch zuiver manier, in werking moet treden.

Spreektekst  Commissiedebat over de inwerkingtreding Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstuk 35603)

Er zijn twee belangrijke dingen waar wij als VVD naar kijken. Ten eerste is het een feit is dat er abusievelijk is gestemd over een tweetal amendementen. Dat is ook direct aangegeven bij de stemmingen. Ik denk dat mensen dat niet kunnen ontkennen. Ik vind het dan ook belangrijk dat, als er een route gekozen wordt, het een route is waarover de Tweede Kamer zich opnieuw kan uitspreken. Dat is een belangrijk punt voor ons.

Een tweede punt is dat we vinden dat er snel duidelijkheid moet komen en dat de snelste route gekozen moet worden voor de Groningers. Ik denk zelf dat dit de door het kabinet voorgestelde route is. Die bevat dat wij ons er opnieuw over kunnen uitspreken. Dan kan de Kamer alsnog aangeven wat zij van deze twee voorstellen vindt. Maar ik ben nog wel benieuwd naar de snelheid van die route. De wet zou dan deels in werking treden, maar hoe snel kunnen die twee andere voorstellen aan de Kamer voorgelegd worden?

Er is natuurlijk een discussie over een novelle. Dat pad zou ook kunnen. Ik denk dat het een langere weg is, omdat die route minder snel duidelijkheid geeft, omdat de andere delen van de wet dan niet in werking treden. Ik ben wel benieuwd naar de reactie van de beide ministers daarop. Ik wil ook graag weten hoe snel dit allemaal kan, want die duidelijkheid moet er zo snel mogelijk komen.