Debat over wijziging Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Begin juli vond er een debat plaats over de wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, op verzoek van de Eerste Kamer. De Tweede Kamer krijgt daarbij niet meer vooraf inspraak over een verlengingsbesluit, alleen nog achteraf. Bovendien is het een alles of niets besluit, en de VVD vindt dat niet verstandig. In crisissituaties is het ook belangrijk dat er snel gehandeld kan worden. De VVD is geen voorstander van dit wetsvoorstel en heeft dan ook tegen de wet gestemd. De VVD wil dat de Tweede en Eerste Kamer vooraf inspraak kunnen hebben over het verlengingsbesluit, en niet achteraf wat nu het geval is bij het voorliggende wetsvoorstel.

Spreektekst VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries tijdens het debat over de wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 i.v.m. regeling vereiste goedkeuring verlenging (d.d. 7 juli 2021)

Dank u wel, voorzitter. Ik vind dit wel een ingewikkelde wet. Het is ook een redelijk novum, volgens mij. We hebben drie amendementen gehad die hier in de Tweede Kamer zijn weggestemd en die eigenlijk iets vergelijkbaars regelen: het blokkeren van de verlenging en een zware voorhangprocedure. Daar zijn we als VVD destijds tegen geweest. We hebben daar destijds natuurlijk ook goed over nagedacht. Wat zou dan de reden zijn dat we daar nu opeens anders over gaan denken? Dat kan een retorische vraag zijn, maar voor mij is het ook een vraag aan de minister.

Een groot nadeel van het voorliggende wetsvoorstel is wat ons betreft dat de Tweede en Eerste Kamer vooraf niks meer te zeggen hebben over het verlengingsbesluit, maar alleen achteraf. Dat is wel een punt dat voor ons zwaar weegt. Nu ligt er inderdaad een voorstel om ook nog een voorhangprocedure toe te voegen. Ik vind dat persoonlijk wel weer een heel ingewikkelde oplossing. Dan ben je in voorhang akkoord, maar wat ga je dan nog in de nahangprocedure doen? We gebruiken dit soms ook wel in een crisissituatie, ook al denken sommigen daar anders over. Snel handelen is dus ook nog wel een belangrijk punt.