Ook toeristen en Nederlanders moeten coronatoegangspas kunnen gebruiken

Nu Nederland vanaf 25 september 2021 gaat werken met meer coronatoegangsbewijzen om meer activiteiten mogelijk te maken, moet dit ook goed geregeld zijn voor toeristen of Nederlanders die in het buitenland hun vaccinatie hebben gehaald. Zo kan iedereen blijven deelnemen aan alle activiteiten en kunnen we toeristen blijven verwelkomen na een lange periode waar dit niet vanzelfsprekend was. Op dit moment moeten ze hiervoor fysiek naar één locatie in Utrecht om een toegangsbewijs te krijgen, maar dit moet gemakkelijker. Daarom hebben de Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Jan Paternotte (D66) schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zodat het krijgen van een toegangsbewijs laagdrempelig blijft. Ze willen dat er snel een goed bereikbare oplossing komt.

Schriftelijke vragen van het lid Paternotte (D66) en Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de CoronaCheck voor toeristen en andere buitenlanders of Nederlanders die in het buitenland hun vaccinatie hebben gehaald

 

1. Klopt het dat mensen die in het buitenland, en vooral buiten Europa, hun vaccinatie hebben gehaald en een Nederlands toegangsbewijs willen hebben hiervoor fysiek naar een locatie in Utrecht moeten om dit toegangsbewijs te krijgen?

2. Wat als iemand niet naar Utrecht toe kan komen, hoe gaat dit in zijn werk?

3. Verwacht u een toename van deze dienstverlening van deze locatie in Utrecht als het coronatoegangsbewijs op meerdere plekken zal worden gevraagd, waaronder de horeca? Wordt ook de capaciteit voor het telefoonnummer opgeschaald? 

4. Bent u bereid om naast de locatie in Utrecht ook andere locaties te openen waar mensen naar toe kunnen gaan om hun Nederlandse vaccinatiebewijs te halen? Bijvoorbeeld verdeeld in het land in de grote steden en op Schiphol. Zo nee, welke andere opties gaat u ondernemen om het voor buitenlanders makkelijker te maken om het Nederlandse coronatoegangsbewijs te krijgen?

5. Kan je met een buitenlandse app uit een ander Europees land, waarin de Europees Digital Covid Certificate (DCC) zit, ook toegang krijgen tot de Nederlandse horeca of cultuursector? Wat als dat Europese land je niet het DCC heeft gegeven maar je wel volledig gevaccineerd bent?

6. Waarom is het vooralsnog niet mogelijk om een Nederlands vaccinatiebewijs te krijgen als je een eerste prik in een ander land hebt gekregen en een tweede prik in Nederland? Wanneer is dit wel geregeld?

7. Hoe worden toeristen die van buiten de EU komen en aldaar volledig gevaccineerd zijn, met een EMA-erkend vaccin, op de hoogte gebracht dat er in Nederland wordt gewerkt met een coronatoegangsbewijs? Hoe kunnen zij een Nederlands toegangsbewijs krijgen?

8. Welke opties hebben mensen die op de CAS of BES-eilanden zijn gevaccineerd om bij bezoek aan Nederland een Nederlandse toegangsbewijs te krijgen voor onder andere de horeca? Zijn hier nog uitvoeringsproblemen bemerkt?

 

9. Kunt u, omdat het coronatoegangsbewijs al op 25 september 2021 zeer breed wordt ingezet, deze vragen zo spoedig mogelijk en ieder afzonderlijk beantwoorden?