Schriftelijke vragen over defecte spoorburg bij Leeuwarden

De spoorburg over Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden is defect en het blijft onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren en wanneer het wordt hersteld. De VVD vindt het slecht dat de brug niet vaak genoeg is geïnspecteerd door ProRail. Daarom hebben de leden Heerema (VVD), De vries (VVD) en Grinwis (CU) vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zo hebben we hopelijk snel meer duidelijkheid voor Fryslân.

Schriftelijke vragen van de leden Rudmer Heerema (VVD), de Vries (VVD) & Grinwis (CU) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: ‘Spoorbrug over van Harinxmakanaal bij Leeuwarden nog wekenlang defect’.

1. Bent u bekend met het bericht: ‘Spoorbrug over Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden nog wekenlang defect’?
2. Hoe beoordeelt de staatssecretaris dit bericht? Kan een uitgebreide reactie worden gegeven op de situatie?
3. Kan de staatssecretaris een duidelijk beeld schetsen van de aanleiding van dit defect?
4. Is de planvorming voor de inspectie, het herstel en het terugplaatsen van de cilinder evenals het weer functioneel maken van de HRMK-brug inmiddels gereed?
5. Wat wordt er gedaan om de herstelwerkzaamheden aan de HRMK-brug zo snel mogelijk af te ronden? Bent u hierover in gesprek met ProRail? Kunt u garanderen dat de scheepvaart zo snel mogelijk weer gebruik kan maken van de HRMK-brug en dat de hinder zo veel mogelijk beperkt zal worden?
6. Is het inmiddels bekend hoe lang de werkzaamheden gaan duren? Wat is de snelst mogelijke datum van ingebruikname en kunt u een tijdslijn schetsen zodat de scheepvaart weet waar ze aan toe is?
7. Hoe wordt er gecommuniceerd met de scheepvaart over het verloop van de situatie rondom het defect en het herstel van de HRMK-brug?
8. Tijdens het MIRT debat van 16 juni is aandacht gevraagd voor de verouderde spoorbrug over het Van Harnixmakanaal, de staatssecretaris gaf aan dat ProRail is gevraagd de staatsecretaris te voorzien van de laatste informatie over de staat van de brug. Kan de staatssecretaris de informatie van ProRail delen?
9. Ziet de minister n.a.v. deze informatie de noodzaak een quickscan uit te laten voeren naar de mogelijkheid de brug te vervangen voor een aquaduct?
10. Wat zijn de (financiële) gevolgen van het defect voor de scheepvaart?
11. De hefcilinder van de brug is onverwachts defect geraakt, sindsdien is de brug niet meer te openen voor scheepvaart. Hoe vaak worden bruggen als de brug over het Harinxmakanaal door ProRail geïnspecteerd?
12. Wat zijn de (maatschappelijke) kosten van het oplossen van een dergelijke storing? En wegen die op tegen investeringen in degelijk beheer en onderhoud?
13. Hoeveel bruggen werken er, naast deze brug en de andere spoorbrug over het Van Harinxmakanaal, met een vergelijkbare hefcilinder?
14. Is er noodzaak om deze bruggen ook te controleren om soortgelijke defecten te voorkomen?