Problemen met verkrijgen coronatoegangsbewijs snel oplossen

De meeste mensen kunnen gewoon met de CoronaCheck-app hun coronatoegangsbewijs opvallen. Maar sommige situaties wijken af, zoals voor toeristen, Nederlanders die in het buitenland hun vaccinatie hebben gehaald en voor mantelzorgers of bewindvoerders die het bewijs moeten aanvragen. Eén mogelijkheid om nu toch een coronatoegangsbewijs te regelen is via de GGD in Utrecht. Kamerleden Paternotte (D66), Kuiken (PvdA), Van den Berg (CDA) en De Vries (VVD) vragen zich af of hiermee het probleem is verholpen en of iedereen wel daadwerkelijk terecht kan, omdat de wachttijden erg lang zijn. Daarom hebben zij vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te achterhalen welke doelgroepen momenteel een beroep doen op de GGD Utrecht en of de locatie inmiddels al is opgeschaald. 

 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z16697 Vragen van de leden Paternotte (D66), Aukje de Vries (VVD), Kuiken (PvdA) en Van den Berg (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over doelgroepen die aanzienlijke moeite hebben met het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs (ingezonden 29 september 2021).

Vraag 1 Kunt u uiteenzetten welke doelgroepen momenteel een beroep doen en mogen doen op de GGD Utrecht om een coronatoegangsbewijs (ctb) handmatig te maken met behulp van een identiteitsbewijs en elders verkregen vaccinatiebewijs?

Vraag 2 Van welke andere doelgroepen krijgt u signalen dat het nog altijd lastig is om een ctb aan te maken?

Vraag 3 Klopt het dat er momenteel voor mantelzorgers nog altijd lastig is om voor hun naasten een ctb aan te maken of is dit inmiddels opgelost?1 Zo ja, waar kunnen zij terecht? Zo nee, wanneer heeft u dit voor deze groep opgelost?

Vraag 4 Wat is momenteel de wachttijd voor mensen die (deels) in het buitenland gevaccineerd zijn om bij de GGD Utrecht een coronatoegangsbewijs (ctb) te krijgen? Vraag 5 Is er inmiddels wel opgeschaald op deze locatie omdat u aangaf dat dit tot afgelopen weekend nog niet was gebeurd en gegeven het feit dat reeds 14.000 mensen alhier geholpen zijn? 1 Max Meldpunt, 20 november 2020, «Mantelzorgers en bewindvoerders in de knoop met DigiD» https://www.maxmeldpunt.nl/digitalisering/mantelzorgers-en-bewindvoerders-in-de-knoop

Vraag 6 Kunnen ook toeristen, internationale studenten en bezoekers – waaronder die van buiten de EU – gebruik maken van de locatie in Utrecht? Zo nee, is het dan wenselijk dat zij op kosten van de Nederlandse belastingbetaler elke 24 uur een negatieve test moeten afnemen terwijl zij volledig gevaccineerd zijn?

Vraag 7 Indien het lastig te achterhalen is of een buitenlands vaccinatiebewijs betrouwbaar is om te gebruiken als ctb, waarom zijn dergelijke bewijzen dan wel afdoende om na het binnenreizen in Nederland vrijgesteld te worden van een quarantaineplicht?

Vraag 8 Waarom zijn na de brede inzet van het ctb op 25 september jongstleden, naast Utrecht, niet andere locaties geopend waar mensen terecht kunnen om een coronatoegangsbewijs aan te maken als ze in het buitenland gevaccineerd zijn?

Vraag 9 Bent u het eens met de stelling dat er komende periode een toename te verwachten is van toeristen, familieleden, internationale studenten en andere reizigers die van buiten Europa Nederland binnenkomen met een vaccinatiebewijs, met name omdat het EU-inreisverbod niet geldt voor gevaccineerden en er bilaterale afspraken komen? Zo ja, kunt u per direct zorgdragen, en de GGD GHOR hiertoe opdracht geven, om op Schiphol en andere grote steden een locatie te openen zodat volledig gevaccineerde bezoekers alhier, eventueel tegen betaling van de kostprijs, een coronatoegangsbewijs kunnen krijgen in plaats van dat zij op kosten van de Nederlandse belastingbetaler elke 24 uur een test moeten doen?

Vraag 10 Kunt u tot slot reageren op de vier onderhands doorgezonden casussen: a. extreem lange wachttijden aan de telefoon om een papieren QR-code te bemachtigen, b. een eerste prik in Frankrijk heeft ontvangen, de tweede in Nederland maar geen mogelijkheid heeft om de eerste prik te registreren, c. Nederlanders die tweemaal buiten Nederland maar in de EU gevaccineerd zijn, en in het EU-land van de laatste vaccinatie hun COVID bewijs moeten aanvragen en dat niet vanuit Nederland kunnen doen, d. als men in het land van vaccinatie een QR-code heeft kunnen bemachtigen, maar deze niet kan worden gebruikt in de Nederlandse CoronaCheck-app.

Vraag 11 Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden aangezien er ondanks het feit dat het ctb reeds breed is ingezet in Nederland, er nog altijd mensen zijn die niet in aanmerking komen voor het ctb?