Boostervaccinatie en vaccinatie kwetsbare kinderen

De Tweede Kamerleden Jan Paternotte (D66), Atjje Kuiken (PvdA) en Aukje de Vries (VVD) hebbens chriftelijke vragen gesteld over boostervaccinaties en vaccinatie van kwetsbaren. Vaccinatie is de weg uit de coronacrisis Veel mensen hebben zich al laten vaccineren. Het Eurpoees Medicijn agenschap (EMA) heeft besloten boostervaccinaties vanaf 6 maanden na volledige vaccinatei toe te staan. Ook zijn er ontwikkelingen met betrekking tot vaccinatie van 5 tot 11 jarigen. Daardoor kunnen ook kinderen met een hoog risico straks wellicht gevaccineerd worden, terwijl ze nu vaak voor thuisisolatie moeten kiezen. De Kamerleden willen weten wat minister Hugo de Jonge met deze ontwikkelingen gaat doen.

Schriftelijke vragen van de leden Paternotte (D66), Aukje de Vries (VVD) en Kuiken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over internationale ontwikkelingen rond boostervaccinaties en vaccinatie van kwetsbaren

vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het besluit van het Europees Medicijnagentschap (EMA) om de optie van boostervaccinaties vanaf 6 maanden na volledige vaccinatie toe te staan en het besluit van de Duitse federale regering om boostervaccinaties breed beschikbaar te maken voor mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem én voor mensen die gevaccineerd zijn met AstraZeneca en Janssen?

vraag 2

Heeft u voorts kennisgenomen van de studie van Johnson & Johnson over het Janssenvaccin, concluderend dat een boostershot zes maanden na de eerste toediening, het aantal antistoffen met 12x verhoogd en twee maanden na de eerste toediening voor 94% beschermd tegen symptomatische besmetting?

vraag 3

Bent u voornemens de vraag of, en zo ja wanneer, een boostershot van Janssen wenselijk is en toegestaan zou moeten worden voor te leggen aan de gezondheidsraad? Zo nee, waarom niet?

vraag 4

Bent u voornemens de vraag of, en zo ja wanneer, het wenselijk is een boostershot van een mRNA-vaccin aan te bieden voor wie gevaccineerd is met AstraZeneca voor te leggen aan de gezondheidsraad? Zo nee, waarom niet?

vraag 5

Kunt u aangeven welke EU-landen momenteel boostervaccinaties breed hebben opengesteld voor oudere leeftijdsgroepen?

vraag 6

Kunt u aangeven of, en zo ja, wanneer u een advies verwacht van de gezondheidsraad over de wenselijkheid omboostervaccinaties breder beschikbaar te maken bij oudere leeftijdsgroepen, met name omdat het Europees Medicijn Agentschap op 4 oktober 2021 hiero ook een advies over uitbracht?

vraag 7

Heeft u kennisgenomen van de resultaten van de fase 1-3 trials van Pfizer-BIONTECH voor inzet van haar vaccin bij kinderen van 5 tot 11 jaar alsmede het interview met Christian Drosten, lid van de wetenschappelijk adviesraad van het Robert Koch Instituut, van 2 september, getiteld ‘met deze vaccinatiegraad kunnen we niet de herfst in’, waarin hij aangeeft dat kinderartsen bij zeer kwetsbare kinderen off-label een coronavaccin kunnen geven?[2]

vraag 8

Kunt u aangeven hoeveel kinderen momenteel thuisonderwijs krijgen of zonder onderwijs thuiszitten vanwege kwetsbaarheid voor het coronavirus?

vraag 9

Bent u voornemens in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde om – in het geval dat de Food and Drug Administration (FDA) emergency approval geeft aan inzet van Pfizer bij 5-11 jarigen - te faciliteren dat vanaf dat moment off-label het vaccin kan worden ingezet voor zeer kwetsbare kinderen?

vraag 10

Bent u bereid de gezondheidsraad te vragen om reeds parallel aan beoordeling voor markttoelating door het EMA een advies uit te brengen over het beschikbaar maken danwel aanbevelen van het Pfizer-vaccin voor de leeftijdscategorie 5-11 jaar, zodat dit advies kort na de eventuele markttoelating beschikbaar kan zijn?

 

[1] https://www.jnj.com/johnson-johnson-announces-real-world-evidence-and-phase-3-data-confirming-strong-and-long-lasting-protection-of-single-shot-covid-19-vaccine-in-the-u-s

[2] https://www.deutschlandfunk.de/virologe-christian-drosten-zur-corona-lage-mit-dieser.694.de.html?dram:article_id=502517