Schriftelijke vragen over het bericht “Besmet, maar de QR-code blijft geldig”

Eind september 2021 heeft de VVD al schriftelijke vragen gesteld over het probleem dat mensen die positief zijn getest op corona, toch het groene vinkje in de Corona-app houden. In de coronacrisis is het gebruik van een Coronatoegangsbewijs helaas tijdelijk nog nodig voor een aantal activiteiten..Het probleem van een geldige QR-code na een coronabesmetting is nog steeds niet opgelost. In België is dit punt al wel geregeld. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries hierover wederom vragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht “Besmet, maar de QR-code blijft geldig”

Vraag 1

Kent u het bericht “Besmet, maar de QR-code blijft geldig” in de Telegraaf d.d. 20 oktober 2021? Wat vindt u van het bericht?

Vraag 2 

Bent u het met de VVD eens dat het volstrekt onverantwoord is om als positief geteste persoon een eerder verkregen QR-code te gebruiken om toegang te krijgen tot activiteiten met een coronatoegangsbewijs? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom bent u dan niet bereid om dit probleem op te lossen?

Vraag 3

Herinnert u zich de antwoorden op de schriftelijke vragen over het bericht ‘Fraudeurs houden toch groen vinkje’ (2021Z16185 ingezonden 23 september 2021) van de VVD?

Vraag 4

Waarom is het blijkbaar wel mogelijk QR-codes te blokkeren als gevolg van fraude met het online verspreiden van QR-codes van coronatoegangsbewijzen, zodat andere personen deze QR-codes kunnen gebruiken om toegang te krijgen, zoals wordt vermeld in de antwoorden, maar is het niet mogelijk om QR-codes te blokkeren van mensen die positief zijn getest?

Vraag 5

Wat zijn de verschillen in de app voor coronatoegangsbewijzen in Nederland en België, waar het wel mogelijk is om de QR-code van een positief geteste persoon tijdelijk te blokkeren? Welke andere landen kunnen QR-codes van positief geteste personen tijdelijk blokkeren? 

Vraag 6

Wat is er voor nodig om QR-codes van positief getest personen alsnog tijdelijk te kunnen blokkeren?

Vraag 7

Bent u bereid om alsnog de QR-code te blokkeren van mensen die positief getest zijn op Corona? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

In hoeverre is het strafbaar om met een onterecht coronatoegangsbewijs en dus met een positieve coronatest naar activiteiten toe te gaan waar een coronatoegangsbewijs nodig is?

Vraag 9

Welk gezondheidsadvies krijgen mensen die positief getest zijn op corona, maar ook gevaccineerd zijn? Wordt bij een positief getest persoon gemeld dat het tijdelijk niet bedoeling is dat een verkregen QR-code gebruikt wordt? 

1) De Telegraaf, 19 oktober 2021, 'Virologen schrikken: geprikt en toch besmet, maar QR-code werkt gewoon' (Virologen schrikken: geprikt en toch besmet, maar QR-code werkt gewoon | Binnenland | Telegraaf.nl)

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 363