Debat ontwikkelingen coronavirus

Helaas gebeurt er opnieuw waar niemand op zit te wachten. De besmettingscijfers stijgen weer. Een gevolg hiervan is dat de ziekenhuis- en IC-opnames stijgen. De druk op de zorg neemt zo weer toe en de planbare zorg zal op deze manier weer uitgesteld worden. Hierdoor zijn nieuwe maatregelen onontkoombaar. De VVD wil niet dat mensen tegenover elkaar komen te staan. We moeten dit samen doen. Maar de VVD-fractie vindt het wel steeds moeilijker uit te leggen dat de grote groep, en stille meerderheid, die zich heeft laten vaccineren, nu toch weer in hun vrijheid wordt beperkt. Zij hebben verantwoordelijkheid genomen, hebben er mede voor gezorgd dat minder mensen ziek worden. Dat de zorg minder wordt belast. Dat we zo snel mogelijk terug kunnen naar het oude normaal.
 
 
 
SPREEKTEKST CORONADEBAT d.d. 03-11-2021
Voorzitter, we zien helaas datgene gebeuren, wat we niet willen. Weer oplopende besmettingen en als gevolg daarvan meer ziekenhuis- en IC-opnames. De zorg heeft het wederom ontzettend zwaar. En we weten helaas ook, dat we niet aan maatregelen ontkomen. Maar Voorzitter, voor mijn fractie zorgt dat wel meer en meer voor een duivels dilemma. Natuurlijk mensen hebben de vrijheid om zich niet te laten vaccineren. Maar bij vrijheid hoort wat ons betreft ook verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, maar ook voor anderen. 
 
We willen niet dat mensen tegenover elkaar komen te staan. We moeten dit samen doen. Maar mijn fractie vindt het wel steeds moeilijker uit te leggen dat de grote groep, en stille meerderheid, die zich heeft laten vaccineren, nu toch weer in hun vrijheid wordt beperkt. Zij hebben verantwoordelijkheid genomen, hebben er mede voor gezorgd dat minder mensen ziek worden. Dat de zorg minder wordt belast. Dat we zo snel mogelijk terug kunnen naar het oude normaal. 
 
Voorzitter, al die maatregelen grijpen in op het leven van mensen en ondernemers. Maar de coronadruk op de zorg, long-covid, en de uitgestelde behandelingen en operaties doen dat zeker ook. We moeten maatregelen en beslissingen niet lichtzinnig nemen. Maar we moeten als politiek ook wel bereid zijn om soms moeilijke keuzes te maken en deze uitleggen 
 
Voorzitter, daarom zal mijn fractie het voorgestelde pakket aan maatregelen steunen. We zullen verder positief kijken naar de mogelijkheden om de inzet van het coronatoegangsbewijs uit te breiden. Dat doen we liever dan terug naar de 1,5 meter of een lockdown. De inzet van coronatoegangsbewijzen door werkgevers zou grotendeels optioneel worden. Maar is het niet vreemd dat we zeggen dat we alles doen om onze kwetsbaren te beschermen, maar wel accepteren dat ze door ongevaccineerde of niet geteste medewerkers kunnen worden verzorgd? Graag een reflectie van de minister!
 
Voorzitter, niks doen is geen optie. Wij willen geen lockdowns of sluiten van sectoren meer. Dus steunen we de maatregelen, maar dan willen we ook dat ze worden gehandhaafd. Want dat was tot nu toe labbekakkerig. Als wij regels met elkaar vaststellen is het geen keuzemenu. Dan moeten burgemeesters én ondernemers, iedereen verantwoordelijkheid nemen. Het is onuitlegbaar aan mensen en ondernemers die zich zo goed mogelijk aan de regels houden, dat een aantal dit niet doet en het verpest voor de rest. Met het risico op veel zwaardere maatregelen. Gelukkig zie ik om me heen dat steeds meer horeca-ondernemers dat ook inzien en toch gewoon eventjes die QR-code checken. Én de legitimatie of controle vragen. Wat is rondom de handhaving nu met de burgemeesters en ondernemers in de sectoren afgesproken? En we hebben nog wel een vraag over buitensport-beoefenaars, want het veiligheidsberaad zegt dat het niet handhaafbaar is en het OMT adviseert het ook niet echt. Hoe zit dat? 
 
We willen het kabinet verder wel vragen ook werk te maken van het regionaal kunnen nemen van maatregelen. Om zo brandhaarden van besmettingen te kunnen isoleren en in te dammen. Iedereen last laten ondervinden van maatregelen is niet lang houdbaar. Hoe gaat het kabinet dat voor elkaar krijgen? Welke maatregelen kunnen wel goed regionaal werken? 
 
Voorzitter, dan vaccineren. De vaccinatiegraad kruipt veel te langzaam omhoog. Kan de minister aangeven welke acties er genomen zijn en worden om de slecht bereikbare groepen te bereiken? Het lijkt nogal onzichtbaar wat er gebeurt en weinig innovatief. We weten toch waar de gebieden met een lage vaccinatiegraad zijn? We weten dat dit achterstandswijken zijn, bij mensen met niet-westerse achtergrond, jongeren en in de biblebelt. Waarom niet meer gerichte acties? Kennen we hun argumenten om het niet te doen en hebben we daar iets tegenover staan? Kunnen we langs in buurtcentra? In gesprek met die jongeren? Prikken bij locaties voor testen voor toegang? Of kunnen bijvoorbeeld huisartsen bij de ouderen langs om te prikken? 
 
En, voorzitter, de VVD is groot voorstander van de boostervaccinatie. Niet alleen mensen met een hoog risico, maar vooral ook mensen in de zorg, de 60-plussers, en uiteindelijk ook de jongeren. Staat de GGD daarvoor nu in de startblokken? Kan de dit eerder dan december starten? En kan het zorgpersoneel eerder worden gevaccineerd?
 
Voor sommige mensen zal de vaccinatie straks een jaar geleden zijn. Hiermee houdt ook de regelgeving rondom het CTB verband. De geldigheid van het binnenlands, maar ook buitenlands CTB is gebaseerd op een jaar voor gevaccineerden. Kan de minister toezeggen daarop tijdig te anticiperen, ook in EU-verband, en de noodzakelijke  acties te nemen? Hetzelfde geldt voor het herstelbewijs dat maar 180 dagen geldt. Als het verantwoord is, omdat de bescherming nog hoog genoeg is, laten we dat dan ook verlengen. 
 
Voorzitter, de VVD wil ook extra aandacht vragen voor een vaak niet genoemde groep mensen. Namelijk die wel willen, maar zich niet kunnen laten vaccineren, vanwege medische redenen of een allergische reactie op het vaccin. Als we helaas tijdelijk meer en mogelijk langer moeten werken met coronatoegangsbewijzen, dan begint dit toch wel te knellen. Hoe kijkt de minister naar deze groep? 
 
Voorzitter, dan nog kort een aantal andere zaken. Allereerst het onterecht groene vinkje bij de QR-code als je gevaccineerd bent en toch corona hebt. Waarom kan dit vinkje niet tijdelijk uitgezet worden bij een positieve test? Want een valselijk verspreidde QR-code kan wel ingetrokken worden? Ten tweede, het testen voor toegang in dunbevolkte gebieden, zoals op de Waddeneilanden. Kan de minister daar nu eens een permanente oplossing voor vinden? 
 
Tot slot, voorzitter, de discussie rond corona verhardt, ook hier in de Tweede Kamer. Daar moeten we bewust van zijn. Maar de bedreigingen en intimidatie lopen inmiddels de spuigaten uit, richting Mark Rutte, Hugo de Jonge en heel veel andere politici, wetenschappers, zorgpersoneel. Dat is volstrekt onacceptabel.