Coronadebat: er zijn geen gemakkelijke oplossingen

Het aantal positieve coronatesten loopt hard op. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen. Want alle nieuwe mogelijkheden om het virus aan te kunnen, zijn niet niks. Het zijn ingewikkelde dilemma’s. Het is kiezen tussen twee kwaden. Dat maakt dat de VVD de aangekondigde voorstellen om de QR-code op meer plekken te gebruiken positief bekijkt. Én de VVD snapt ook dat het kabinet een wet gaat voorstellen die het mogelijk maakt om mensen op bepaalde plekken alleen toe te laten wanneer zij gevaccineerd of genezen zijn, ofwel 2G. Want hoe lastig ook, als het de keuze us tussen iedereen beperken of ongevaccineerden iets meer beperken, dan kiest de VVD ervoor om diegenen die zich hebben gevaccineerd, te ontzien. Uiteraard zal de VVD de wetten kritisch bekijken, want het is niet niks, Maar het alternatief, het nog langer en verder beperken van de mensen die hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en onze samenleving hebben genomen, vindt de VVD erger en onredelijker.

Voorzitter,

Helaas was het noodzakelijk om afgelopen zaterdag nieuwe maatregelen te laten ingaan. 

Maatregelen die we het liefst hadden willen voorkomen. Maar toen vorige week bleek dat het aantal besmettingen hoger was dan ooit, snap ik dat het kabinet helaas niet anders kon.

Ja, we zitten in een andere situatie dan een jaar geleden.

Ja, een groot deel van de bevolking is gelukkig gevaccineerd.

En ja, daardoor worden minder mensen zo ernstig ziek dat ze in het ziekenhuis of zelfs op de IC terecht komen.

Maar voorzitter, dat betekent helaas niet dat de gevolgen niet ernstig zijn.

Dat verpleegkundigen die al zo lang, zo hard werken, op omvallen staan.

Dat er opnieuw zorg moet worden uitgesteld, omdat er gewoon geen plek en geen tijd voor is.

En dat het virus voor de groep die niet, of al weer langer geleden gevaccineerd is, nog steeds gevaarlijk is. 

Voorzitter, mijn partij had gehoopt dat we de maatregelen van afgelopen zaterdag hadden kunnen voorkomen. Door ons aan de basisregels te houden, zoals thuisblijven en testen bij klachten, ook voor de gevaccineerden, door met het gebruik van het CTB erger te voorkomen en door de laatste groep te overtuigen zich toch te laten vaccineren.

Maar het heeft niet mogen baten.

Dat betekent dat we nu in een situatie zitten waarin we opnieuw worden beperkt in ons doen en laten. Restaurants die weer eerder moeten sluiten.

Evenementen die afgeblazen worden.

Werknemers die weer thuis moeten werken.

Meer mensen die op meer plekken een toegangsbewijs moeten laten zien.

Voorzitter, dat is zuur. Zeker omdat het grootste deel van de mensen hun kant van de afspraak is nagekomen. Zij hebben opgelet, zich aan de regels gehouden én zich laten vaccineren. En toch moeten we hen opnieuw vertellen tot hoe laat ze uit eten mogen, dat ze niet naar hun werk kunnen en maar maximaal vier mensen mogen ontvangen.

 Voorzitter, er zijn geen gemakkelijke oplossingen. Want alle nieuwe mogelijkheden om het virus aan te kunnen, zijn niet niks. Dat zien wij natuurlijk ook. We staan dan ook zeker niet te springen. Het zijn ingewikkelde dilemma’s. Het is kiezen tussen twee kwaden. Dat maakt dat wij de aangekondigde voorstellen om de QR-code op meer plekken te gebruiken positief bekijken. Én wij snappen ook dat het kabinet een wet gaat voorstellen die het mogelijk maakt om mensen op bepaalde plekken alleen toe te laten wanneer zij gevaccineerd of genezen zijn, ofwel 2G. Want hoe lastig ook, als wij de keuze hebben tussen iedereen beperken of ongevaccineerden iets meer beperken, dan kiezen wij ervoor om diegenen die zich hebben gevaccineerd, te ontzien. Uiteraard zullen wij de wetten kritisch bekijken, voorzitter, want het is niet niks, dat zien wij ook. Maar het alternatief, het nog langer en verder beperken van de mensen die hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en onze samenleving hebben genomen, vindt de VVD erger en onredelijker.

Er is een groep die geen keuze heeft en zich niet kan laten vaccineren. Hoe gaan we straks met deze mensen om? Graag de visie van het kabinet hierop en graag een oplossing!

Voorzitter, ik snap dat het ook ondernemers zwaar valt. Die net weer begonnen waren met wat meer centen verdienen. En een beetje aan het gebruik en checken van de QR code begonnen te wennen. Welke steun is voor de komende periode voor hen voorzien?

En hoe staat het met de handhaving? Deze maatregelen staan of vallen daarmee. In grote steden als bv Den Haag is de controle minimaal. Maar ook de aanpak in Breda snappen wij niet. Dat moet anders! En hoe zorgen we dat we personen die er zelf voor kiezen om zonder QR-code in de horeca te gaan zitten, kunnen beboeten? Dat is kennelijk erg complex. Kunnen we iets doen om dat te vereenvoudigen om zo te voorkomen dat alleen de ondernemer wordt aangepakt? En kunnen we ook kijken naar de optie van 2 of 3 strikes out voor ondernemers die halsstarrig weigeren mee te werken?

Voorzitter, dan de boosterprikken. Er is ongerustheid bij mensen in mijn omgeving die oud of kwetsbaar. Wanneer kunnen een oproep verwachten? En de mensen die Janssen en AstraZeneca hebben gekregen. Wanneer komt daarover duidelijkheid? En wanneer is hij er voor iedereen? Is er later in het traject nog een versnelling mogelijk?

Voorzitter, reguliere zorg moet helaas opnieuw worden uitgesteld. Zorg die hard nodig is. Want ook als iets niet direct levensbedreigend is, kan het nog steeds heel vervelend zijn dat je maanden op een operatie of behandeling moet wachten. Zeker als je veel pijn hebt of met de angst leeft dat je situatie door uitstel erger wordt. Kunnen wij met deze maatregelen voorkomen dat teveel zorg moet worden uitgesteld?

Wat mij dan wel verbaast is dat ik signalen krijg dat ziekenhuizen die zelf geen tijd hebben, lang niet altijd doorverwijzen naar zelfstandige behandelklinieken die nog wel ruimte voor reguliere zorg hebben. Hoe zit dat?

Voorzitter, er is nog steeds een tekort aan IC verpleegkundigen. Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat de zorg voor COVID patiënten meer tijd kost, en dus meer verpleegkundigen nodig zijn. Het opleiden van een IC verpleegkundige kost 1,5 jaar bovenop de reguliere opleiding van 4 jaar. De VVD heeft eerder gevraagd om het eenvoudiger te maken om gediplomeerd verpleegkundigen op te leiden tot IC verpleegkundige. Hoe staat het daarmee? En hoe staat het met de zogenaamde flexibele schil van bijvoorbeeld gepensioneerde verpleegkundigen of mensen die inmiddels in ander vakgebieden werkzaam zijn? Wordt eraan gewerkt om deze mensen te werven om klaar te staan voor de volgende winter of voor een nieuwe pandemie?

 Voorzitter, tot slot nog een paar kortere punten.

Het vrijwillig vaccineren van kinderen beneden de 12 jaar, kan daar nog een keer naar gekeken worden. Op de basisscholen zijn behoorlijk wat besmettingshaarden.

Hoe staat het ook met de goedkeuring en inkoop van medicijnen tegen corona, zoals van MSD en Pfizer?