Voldoende testmogelijkheden cruciaal

De besmettingen zijn de afgelopen periode fors toegenomen. Daarom was het enorm druk bij de teststraten van de GGD. Het is natuurlijk goed dat mensen met klachten zich laten testen, ook als ze gevaccineerd zijn. Maar dan moet er ook wel voldoende plek zijn. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vragen gesteld over de testcapaciteit van de GGD, nu, maar ook in de verdere toekomst. Want het is belangrijk om in 2022 snel te kunnen opschalen (en hopelijk afschalen). 

Schriftelijke vragen over het bericht: ‘Testafspraak maken (bijna) onmogelijk bij GGD: ‘De rek is eruit’ (RTLnieuws, 17-11-2021)[1]

  1. Bent u bekend met het bericht: ‘Testafspraak maken (bijna) onmogelijk bij GGD: ‘De rek is eruit’?
  2. Welke signalen zijn de afgelopen weken ontvangen over de knellende capaciteit bij de GGD? Welke acties zijn hierop ondernomen?
  3. Kunt u verklaren waarom veel mensen niet terecht kunnen voor een test, terwijl er wel capaciteit is?
  4. Hoeveel testcapaciteit kan de GGD nog creëren in het vierde kwartaal van 2021? Hoeveel weken kost het om tot dit aantal te komen? Wordt dit aantal voldoende geacht?
  5. Welk advies wordt mensen gegeven die op dit moment geen afspraak kunnen maken om zich te laten testen, gezien het onwenselijk is dat mensen langer thuis moeten blijven dan nodig?
  6. Welke maatregelen worden ondernomen indien zich een uitbraak voordoet op bijvoorbeeld scholen, gezien het voor het onderwijsproces wenselijk is dat kinderen zich zo snel mogelijk moeten kunnen laten testen?
  7. Wordt er door de GGD een roadmap ‘Test, Traceren, Vaccineren’ voor 2022 samengesteld, om zich voor te bereiden op snel op en af te kunnen schalen? Zo ja, wanneer zal deze gereed zijn?

[1] RTLnieuws, ‘Testafspraak maken (bijna) onmogelijk bij GGD: ‘De rek is eruit’, 17 november 2021, via: Testafspraak maken (bijna) onmogelijk bij GGD: 'De rek is eruit' | RTL Nieuws

[1] RTLnieuws, ‘Testafspraak maken (bijna) onmogelijk bij GGD: ‘De rek is eruit’, 17 november 2021, via: Testafspraak maken (bijna) onmogelijk bij GGD: 'De rek is eruit' | RTL Nieuws