Waddenfonds: geen overheidsfeestje en tempo maken

Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland verantwoordelijk voor het Waddenfonds, dat gedecentraliseerd is vanuit het Rijk. In het fonds zitten forse bedragen om een impuls te geven aan het Waddengebied. De indruk bestaat dat het te traag verloopt om deze middelen daadwerkelijk te investeren in het Waddengebied, terwijl de afspraak was dat tempo gemaakt zou worden.

De VVD Fryslân wil duidelijkheid over het indienen van projecten voor het Waddenfonds na de decentralisatie. De VVD krijgt signalen dat er een vertraging is als het gaat om de mogelijkheid tot het indienen van projecten. Eerst werd gezegd dat het voor de zomer zou zijn, toen per 1 september en nu lijkt dat uitgesteld tot 1 oktober. Daarnaast is de afspraak is dat 50% van het Waddenfonds voor de economie ingezet gaat worden. De economie en de ondernemers hebben een dergelijke impuls hard nodig op dit moment. De 50% is nog lang niet een feit. VVD-fractievoorzitter Aukje de Vries wil graag weten hoe het college van GS er voor zorgt dat niet alleen overheden en natuurorganisaties projecten aanvragen. 'Het is belangrijk dat juist ook ondernemers en het bedrijfsleven kunnen profiteren van het Waddenfonds zoals we dat destijds ook hebben afgesproken', aldus Aukje de Vries.