Blijvende onduidelijkheid na antwoorden GS

Op 23 juli jl. heeft het college van GS de schriftelijke vragen van de VVD Fryslân beantwoord over de subsidieverlening van een supermarkt. Doordat de antwoorden echter niet concreet zijn roepen ze meer vragen op dan dat ze antwoorden geven. De VVD heeft schriftelijke vervolgvragen gesteld om toch de gewenste duidelijkheid te verkrijgen. Hieronder de schriftelijke vragen zoals gesteld aan college van GS.