Geld Waddenfonds blijft onbenut

Vandaag verscheen in de Leeuwarder Courant opnieuw een bericht over het Waddenfonds. De Noordelijke Rekenkamer heeft zware kritiek op het rijk en de provincie en maant de provincie tot actie. Eerder stelde de VVD Fryslan daar al vragen over.

Klik hier voor het bericht