Schriftelijke vragen: klant nog geen koning met provisieverbod

Consumenten hebben nog weinig gewonnen bij het provisieverbod dat 1 januari 2013 van kracht werd. Die conclusie trekt de Consumentenbond op basis van onderzoek van de Geldgids. Hypotheekketens bieden nu dure serviceabonnementen aan waar ze weinig voor doen en banken en verzekeraars berekenen bij lijfrentes onduidelijke kosten rechtstreeks aan klanten door. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft daarover vragen gesteld.

Consumentenbond >>>

Schriftelijke vragen >>>

Antwoorden >>

 

  Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over de klant nog geen koning met het provisieverbod

1.

Kent u het bericht "Klant nog geen koning met provisieverbod"? 1)

2.

Deelt u de conclusie dat consumenten nog weinig gewonnen hebben bij het provisieverbod dat 1 januari 2013 van kracht werd? Zo nee, waarom niet?

3.

Is het waar dat hypotheekketens dure serviceabonnementen aanbieden waar ze weinig voor doen en banken en verzekeraars bij lijfrentes onduidelijke kosten rechtstreeks doorberekenen aan hun klanten? Indien ja, wat vindt u hiervan? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

4.

Waarom moeten klanten vaak apart betalen voor een adviesgesprek of aanpassing van hun lening terwijl ze al een duur servicecontract hebben afgesloten?

5.

Klopt het dat het provisieverbod op het gebied van lijfrentes nog niet heeft geleid tot een transparante verhouding tussen kosten en opbrengsten en dat banken en verzekeraars allerlei kostenposten benoemen, zoals afhandelingskosten en kosten per uitkering? Indien, wat kunt hieraan doen? Zo nee, waarom niet?  

6.

Deelt u de opvatting dat de wijze waarop het provisieverbod nu wordt uitgevoerd door aanbieders en adviseurs niet bijdraagt aan het oorspronkelijke doel van het provisieverbod, namelijk het belang van de klant centraal stellen? Zo ja, bent u bereid om in samenwerking met de AFM te monitoren of het provisieverbod op een juiste wijze wordt uitgevoerd ? zo nee, waarom niet?

1)      Consumentenbond, 8 februari 2013