Dijsselbloem gaat met Deutsche Bank praten

In de afgelopen tijd is de Deutsche Bank negatief in het nieuws. De VVD is overstelpt door klachten van ondernemers, vooral in de agrarische sector en het MKB. Aanleiding voor de VVD om via de vaste kamercommissie Financiën vragen te stellen aan Minister Dijsselbloem. De beantwoording van de vragen stelde de VVD teleur. De VVD vindt het onbegrijpelijk dat banken gewoon eenzijdig voorwaarden kunnen wijzigen waardoor agrarische ondernemers in grote financiële problemen komen en boetes worden gerekend als ze noodgedwongen moeten overstappen. De VVD heeft daarom in het overleg over de kredietmarkt de problematiek nogmaals aan de orde gesteld. Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer in dat overleg toegezegd om in gesprek te gaan met de Deutsche Bank over de problemen. 

Beantwoording vragen Deutsche Bank >>>

Artikel Nieuwe Oogst >>>