Schriftelijke vragen over bericht 'ING-top: "salarissen moeten omhoog"'

Op 25 maart 2013 verscheen op de website van de Telegraaf het bericht 'ING-top: "salarissen moeten omhoog"'. In het onlangs verschenen jaarverslag van ING wordt gesteld dat de beloning van de ING-top 'significant beneden het marktgemiddelde ligt'. De Raad van Commissarissen van ING is van mening dat dit voor de langere termijn geen houdbare situatie is, omdat 'bekwame bestuurders zich niet met een laag salaris laten afschepen'. De VVD vindt dit een uiterst opmerkelijk bericht en Aukje de Vries heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën.

Artikel op telegraaf.nl

Jaarverslag ING 2012 (pdf)

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financien over het bericht 'ING-top: "salarissen moeten omhoog"'

1.
Kent u het bericht 'ING-top: "salarissen moeten omhoog"'? 1)

2.
Wat vindt u ervan dat volgens de Raad van Commissarissen van ING de beloning van de ING-top significant beneden het marktgemiddelde ligt en dat dit voor de langere termijn geen houdbare situatie is omdat bekwame bestuurders zich niet met een laag salaris laten afschepen?

3.
Klopt het dat de commissarissen geen salarisverhoging voor de huidige bestuurders hebben voorgesteld? Zo ja, kunt u toelichten hoe dit zich verhoudt tot het bericht dat de vaste salarissen voor ING-medewerkers met 9% zijn gestegen afgelopen jaar? 2)

4.
Wat vindt u van de ontwikkeling dat staatsgesteunde instellingen de vaste salarissen van hun bestuurders verhogen omdat ze vanwege staatssteun geen bonussen meer mogen betalen? 3)

5.
Deelt u de opvatting dat deze ontwikkelingen niet bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector door de maatschappij? Zo ja, wat bent u bereid hieraan te doen? Kunt u toelichten hoe deze uitspraak past bij uw oproep om de lonen te matigen in het bankwezen?

       1) Telegraaf, 26 maart 2013
       2) RTL Nieuws, 28 juni 2012
       3) RTL Nieuws, 19 maart 2013