Schriftelijke vragen over mosselkweek in de Waddenzee

Afgelopen week verscheen het rapport van het onderzoeksproject Produs van de Universiteit van Wageningen, Imares en het oceanisch instituur NIOZ. Hierin wordt geconcludeerd dat natuurontwikkeling in de Waddenzee goed samen gaat met de kweek van mosselen. Het Wageningse onderzoeksinstituut Imares heeft onder druk van collega wetenschappers het persbericht ingetrokken dat stelde dat de mosselzaadvisserij nauwelijks invloed heeft op de natuur in de Waddenzee en zelfs positief is. Aukje de Vries, André Bosman en Pieter Litjens van de VVD willen van de minister van Infrastructuur & Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken weten hoe deze tegengestelde conclusies van de verschillende onderzoeken zich tot elkaar verhouden en of de beide bewindspersonen de opvatting delen dat zolang niet wetenschappelijk is bewezen dat de mosselzaadvisserij daadwerkelijk schade toebrengt aan de natuurontwikkeling in de Waddenzee, de sector gewoon door moet kunnen blijven produceren.

Eindrapport Produs

Antwoorden >>

Schriftelijke vragen van de leden Bosman, Litjens en Aukje de Vries (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu over mosselkweek en natuur op de Waddenzee

1.
Kent u het onderzoeksproject Produs van de Universiteit Wageningen, Imares en het Nederlands Instituut voor het Onderzoek der Zee (NIOZ) dat op 18 april jl. is gepubliceerd? 1)

2.
Onderschrijft u de conclusies van het onderzoek dat natuurontwikkeling in de Waddenzee en de kweek van mosselen goed samen gaan? Zo nee, waarom niet?

3.
Op welke wijze gaat u de bevindingen van het onderzoek betrekken bij de evaluatie van het convenant tussen de mosselkwekers en natuurorganisaties over de visserij in de Waddenzee?

4.
Wat vindt u ervan dat het Wageningse onderzoeksinstituut Imares onder druk van collega wetenschappers het persbericht heeft getrokken dat stelde dat de mosselzaadvisserij nauwelijks invloed heeft op de natuur in de Waddenzee en zelfs positief is? 2)

5.
Kunt u aangeven hoe het achterliggende onderzoek waar door onderzoekers wel negatieve effecten van de visserij werden gevonden in relatie staat tot het gepresenteerde onderzoek van 18 april jl.?

6.
Deelt u de opvatting dat zolang niet wetenschappelijk bewezen is dat de mosselzaadvisserij schade toebrengt aan de natuurontwikkeling in de Waddenzee de sector gewoon moet kunnen blijven produceren? Zo nee, waarom niet?

       1) PZC, 18 april 2013
       2) Volkskrant, 20 april 2013

Artikel Volkskrant