Schriftelijke vragen over verplichte roulatie accountants

De juridische commissie van het Europese Parlement heeft zich uitgesproken voor verplichte roulatie van accountantskantoor na veertien jaar bij organisaties van openbaar belang. Onder voorwaarden zou die termijn kunnen worden verlengd tot 25 jaar. In Nederland geldt vanaf 1 januari 2013 een verplichte roulatie van uiterlijk 8 jaar. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft over dit verschil een aantal vragen gesteld aan de Minister van Financien.

Bericht Accountant.nl

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over verplichte roulatie voor accountants

1.

Kent u het bericht "juridische commissie stemt voor verplichte roulatie na 14 jaar"? 1)

2.

Wat vindt u ervan dat de juridische commissie in het Europees Parlement gestemd heeft voor een verplichte roulatie na 14 jaar terwijl in Nederland recentelijk is besloten dat een organisatie van openbaar belang iedere 8 jaar van accountantskantoor moet wisselen?

3.

Wat vindt u ervan dat de juridische commissie in het Europees Parlement heeft voorgesteld dat alleen adviesdiensten worden verboden die de onafhankelijkheid in gevaar brengen terwijl in Nederland in Nederland per 1 januari 2013 een verbod geldt op de combinatie van controle en adviesdiensten door accountants?

4.

Wat wordt de inzet van Nederland in het overleg met de Europese Commissie en de Europese Raad over het opstellen van een gezamenlijke tekst?

5.

Bent u bereid om de evaluatie van de voorstellen van verplichte roulatie en scheiding van advies en control in 2015 naar voren te halen gelet op alle ontwikkelingen die gaande zijn in Europa? Zo ja, welke termijn heeft u gedachten? Zo nee, waarom niet?

6.

Deelt u de opvatting dat het niet wenselijk is als de Nederlandse wet- en regelgeving uit de pas gaat lopen ten opzichte van de Europese wet- en regelgeving met het oog op onze concurrentiepositie en een gelijk speelveld? Zo ja, kunt u aangeven hoe
u hiermee om wil gaan en bent u bereid de Nederlandse wet- en regelgeving aan te passen aan de Europese afspraken?

1) Accountant.nl, 25 april 2013