Te Gast: MKB te afhankelijk van banken

Op 25 mei 2013 verscheen een Te Gast (opinie-artikel) van VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries in de Leeuwarder Courant:

De kredietverlening piept en kraakt. Met name het MKB heeft moeite om krediet te krijgen. Bij het kleinbedrijf wordt 52% van de kredietaanvragen afgewezen. Voor sommige sectoren is het nog lastiger om aan geld te komen. De Nederlandsche Bank heeft geconstateerd dat de kredietverlening de komende 10 jaar met € 14 tot 28 miljard kan verminderen, door alle maatregelen richting banken, zoals het versterken van de kapitaalbuffers.

We moeten er rekening mee houden dat de kredietverlening de economische groei gaat beperken. En dat mag niet gebeuren! Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft op verzoek van de VVD toegezegd om een aantal scenario's te ontwikkelen voor economische groei met de daarbij behorende kredietbehoefte en hoe die behoefte ingevuld kan worden. Volgens MKB-Nederland komt 90% van de externe financiering van het MKB van de banken. Een sterke afhankelijkheid van bankfinanciering dus. Hoe anders is dat in het buitenland. Neem de Verenigde Staten, daar is het maar 20%, de rest komt van de publieke kapitaalmarkt.

Ook in Nederland zijn er alternatieve financieringsvormen. De afgelopen tijd is de belangstelling daarvoor sterk toegenomen. Maar in veel gevallen zijn ze ook nog te onbekend en iedereen weet: onbekend maakt onbemind. Wat is er allemaal mogelijk? Crowdfunding (grote massa kapitaalverstrekkers) , kredietunies (coöperatie van ondernemers binnen een branche of regio, die geld inleggen), leasing, factoring (leverancierskrediet), MKB-obligatiefonds, en zeker ook durfkapitaal en particuliere investeerders.

Laat helder zijn, banken moeten doen waar ze voor zijn, en dat is goed op ons spaargeld passen en krediet verlenen. Banken moeten weer kijken naar de ondernemer achter het plan, en niet alleen werken met afvinklijstjes zoals in
het filmpje "the computer says no" van Little Britain. Het MKB moet veel meer kijken naar alternatieve financieringsvormen. De overheid moet zoals ook in het regeerakkoord is opgenomen deze nieuwe alternatieve financieringsvormen promoten en belemmeringen in regelgeving wegnemen.

Maar het MKB moet zelf wel open staan voor die alternatieve financieringsvormen, en daar actief en creatief naar op zoek gaan. En zo minder afhankelijk zijn van de bank voor financiering. Een ondernemer laat zich uiteindelijk toch niet tegenhouden door een bank.

Opinie-artikel Leeuwarden Courant >>>