Plannen Equens voorlopig in de ijskast

Afgelopen week ontstond commotie over de voorgenomen plannen van betalingsverwerker Equens om pingegevens van klanten te verkopen aan winkeliers. VVD-Kamerleden Aukje de Vries en Ard van der Steur hebben hier Kamervragen over gesteld omdat zij zich zorgen maken over de privacy van de klant. Op 25 mei verscheen in het Financieele Dagblad een artikel met de titel "Plan voor verkoop pingegevens winkels in ijskast na golf van kritiek". Hierin wordt gezegd dat Equens, naar aanleiding van de ontstane ophef, voorlopig afziet van de plannen. Omdat het plan nog niet definitief van tafel is, zijn Aukje de Vries en Ard van der Steur er nog niet gerust op en hebben zij opnieuw schriftelijke vragen gesteld.

Artikel Financieele Dagblad

Vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Steur (VVD) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht "Plan voor verkoop pingegevens winkels in ijskast na golf van kritiek".

1.
Heeft u kennisgenomen van het bericht "Plan voor verkoop pingegevens winkels in ijskast na golf van kritiek" van het Financieele Dagblad van 25 mei jl.? Equens ziet voorlopig af van de verkoop van pingegevens, maar dus nog niet definitief. Wat vindt u daarvan? 1)

2.
Alle banken in Nederland hebben de 'Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen' onderschreven. Daarin staat dat persoonsgegevens verder niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Voldoen de plannen van Equens (die tijdelijk in de ijskast zijn gezet) aan deze gedragscode? Zo ja/nee, waarom (niet)? Wat is de juridische status van deze gedragscode, bijvoorbeeld als het gaat om de afdwingbaarheid van de klanten van de banken?

3.
Welke (juridische) mogelijkheden hebben banken om de verkoop van dit soort gegevens eventueel tegen te gaan? En welke (juridische) mogelijkheden heeft het Rijk om dit tegen te gaan? Wie is formeel eigenaar van de pingegevens?

4.
Hoe past de actie van Equens in de brief met de kabinetsvisie op e-privacy "Op weg naar gerechtvaardigd vertrouwen" van 24 mei jl. en de brief van het kabinet over bescherming persoonsgegevens van 29 april 2011?

5.
Hoe voldoet hetgeen Equens van plan is/was aan de privacyrichtlijn en -wetgeving? Wat is de mening van de privacywaakhond College Bescherming Persoonsgegevens over deze casus?

6.
Op BNR heeft de minister van Financiën aangegeven dat hij vindt dat betalingsverwerker Equens definitief af moet zien van de verkoop van transactiegegevens aan winkeliers. Ook de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft geroepen een streep te zetten door het plan van Equens. Hoe zorgen de minister en staatssecretaris dat dit ook gaat gebeuren?

7.
Het is belangrijk dat met dit soort gegevens uitmate voorzichtig wordt omgegaan. Dat is ook gebleken uit alle onrust die is ontstaan. Ben u bereid om met de Nederlandse Vereniging van Banken, de banken, het College Bescherming Persoonsgegevens, Equens en eventuele andere betrokken partijen in gesprek te gaan om (nadere) afspraken over het waarborgen van de privacy van de klanten van de banken (in brede zin)? Zo nee, waarom niet?

          1) Financieele Dagblad, 25 mei 2013