Schriftelijke vragen over ruimtelijke ordening op zee

De VVD-Kamerleden Aukje de Vries, Johan Houwers, André Bosman, Pieter Litjens, Betty de Boer en Remco Dijkstra hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken over ruimtelijke ordening op zee. Ze willen weten welke plannen, verordeningen, visies en richtlijnen er bestaan die een vorm van ruimtelijke ordening op zee bevatten, wat deze inhouden en of deze op nationaal of Europees niveau zijn of worden vastgesteld. Hiermee willen zij meer inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse zeeën.

Antwoorden >>

Schriftelijke vragen van de leden Houwers, Bosman, Litjens, De Boer, Remco Dijkstra en Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Infrastructuur & Milieu en de staatssecretarissen van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken over ruimtelijke ordening op zee.

1.
Kunt u een overzicht geven van alle plannen, visies, richtlijnen, verordeningen etc. waar een vorm van ruimtelijke ordening op zee in voorkomt? Kan u in ieder geval daarin betrekken: Nationaal Waterplan, Richtlijn Maritieme Ruimtelijke Ordening, Structuurvisie Wind op Zee, Natura2000, Gemeenschappelijk Visserijbeleid, Kaderrichtlijn Water, Kaderrichtlijn Mariene Strategie, Vervoerscorridors?

2.
Kunt u een korte omschrijving geven van de verschillende plannen, visies, richtlijnen etc. op deze lijst? Kan u de relatie tussen de plannen, visies, richtlijnen etc. onderling in kaart brengen? Kan u in een overzicht, bij voorkeur in kaartvorm, aangeven waar overlap in ruimtelijke ordeningsbeleid zit tussen deze plannen, visies, richtlijnen, verordeningen etc.?

3.
Kunt u van elk plan, elke visie of richtlijn aangeven of dit op nationaal of Europees niveau is of wordt vastgesteld? Kunt in u uw antwoord aangeven hoe Nederland invulling geeft aan het Europese beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en water met betrekking tot zee?

4.
Kunt u deze vragen vóór het AO Behandelvoorbehoud Richtlijn Maritieme Ruimtelijke Ordening op 4 juni 2013 beantwoorden?