Schriftelijke vragen: dubbeling auditfuncties?

In een artikel van Het Financieele Dagblad wordt gemeld dat er dubbeling is van auditfuncties. Sinds kort is er een rijksauditdienst, waarin onderdelen van de ministeries zijn op gegaan. Het artikel meldt dat er na het ontstaan van de rijksauditdienst binnen de ministeries weer nieuwe auditfuncties zijn ontstaan. De VVD staat voor een kleine, krachtige overheid. Een dergelijke ontwikkeling past daar natuurlijk absoluut niet in. Volgens het artikel zou het gaan om een dubbeling van 600 fte. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Roald van der Linde vragen gesteld.

Artikel Het Financieele Dagblad >>>

Vragen van de leden Van der Linde en Aukje de Vries (VVD) aan de ministers van Financiën en voor Wonen & Rijksdienst.

1) In hoeverre onderschrijft u de analyse van het artikel 'Politiek verslikt zich in bezuinigingsoperatie auditfuncties'? In hoeverre is er sprake van een doublure in de internal audit? (Het Financieele Dagblad, 7 juni 2013)

2) In welke mate is de efficiencyslag met de centralisatie van de auditdiensten gelukt? Wat zijn daarvan de oorzaken?

3) Indien het bericht (al dan niet gedeeltelijk) correct is, welke actie gaan de ministers dan ondernemen?

4) Hoe is het bericht in Het Financieele Dagblad te rijmen met het in het regeerakkoord vastgelegde doel van dit kabinet om "goedkoper, flexibeler en efficiënter [te] werken, met minder bestuurlijke en ambtelijke drukte en regeldruk"?

5) Welke ideeën heeft het kabinet over de auditfunctie? Wil het de auditdiensten verder centraliseren, opnieuw decentraliseren, uitbesteden? Wat is uw visie op externe inhuur versus interne capaciteit voor deze activiteiten?

6) Hoe is de Rijksoverheid in staat voldoende hooggekwalificeerde internal auditors aan zich te binden, qua beloning, werkinhoud en loopbaanperspectief?

7) Ligt het schrappen van 600 fte's, zoals wordt gesuggereerd in het artikel, in de rede? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?